Kredit za obrtna sredstva
brzi-kredit-za-obrtna-sredstva, brzi-kredit-za-obrtna-sredstva-u-dinarima brzi-kredit-za-obrtna-sredstva, brzi-kredit-za-obrtna-sredstva-u-dinarima brzi-kredit-za-obrtna-sredstva, brzi-kredit-za-obrtna-sredstva-u-dinarima brzi-kredit-za-obrtna-sredstva, brzi-kredit-za-obrtna-sredstva-u-dinarima

Brzi kredit za obrtna sredstva

  • Dinarski kredit
  • Povoljna kamatna stopa
  • Brz rok odobravanja!

Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva Vojvođanske banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Pozajmica po racunu

Ističemo povoljnosti Brzog kredita za obrtna sredstva !


• Povoljna kamatna stopa


• Dinarski kredit - nema valutnog rizika!


• Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: do 1.500.000 RSD

Period otplate Brzog kredita za obrtna sredstva: do 18 meseci

Obezbeđenje kredita: 2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

3M BELIBOR + 6% na godišnjem nivou

3M BELIBOR-a na dan 16.01.2020. iznosi 1,63% godišnje

Reprezentativni primeri otplate Brzog kredita u dinarima sa periodom otplate na 18 meseci

       
Iznos kredita u dinarima 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 3.000 7.500 22.500
Tromesečni anuitet u dinarima 35.588 88.971 266.912
Godišnja nominalna kamatna stopa
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
EKS (obračunata na dan 16.01.2020.)
12,63%
10,91%
10,15%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 221.115 545.909 1.628.556
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 16.01.2020. (1,63%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika Brzog kredita poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:


  • Godišnja nominalna kamatna stopa: 3M BELIBOR + 6%
  • Mesečna naknada za vođenje računa: 200 dinara*
  • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno
  • Taksa za poresko uverenje: 640 dinara
  • Trošak izveštaja Kreditnog biroa: 246 dinara
  • Trošak dve menice: 100 dinara

*Otvoren račun u Vojvodjanskoj banci je uslov za dobijanje kredita. Za klijente koji su imali otvoren račun u Vojvodjanskoj banci pre podnošenja zahteva za kredit, trošak vodjenja računa/paketa računa neće biti uključen u računanje EKS-a.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.