Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit Brzi kredit

Kredit za obrtna


sredstva

  • Dinarski kredit
  • Povoljna kamatna stopa
  • Brz rok odobravanja!

 

 


Uzmite Brzi kredit za obrtna sredstva Vojvođanske banke - uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Pozajmica po racunu

Ističemo povoljnosti!


• Povoljna kamatna stopa


• Dinarski kredit - nema valutnog rizika!


• Izveštaj Kreditnog biroa i menicu plaća banka


• Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: do 1.500.000 RSD

Period otplate kredita: do 18 meseci

Obezbeđenje kredita: 2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

3M BELIBOR + 6% na godišnjem nivou

3M BELIBOR-a na dan 20.04.2019. iznosi 2,97% godišnje

Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa periodom otplate na 18 meseci

       
Iznos kredita u dinarima 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 3.000 7.500 22.500
Tromesečni anuitet u dinarima 36.002 90.006 270.017
Godišnja nominalna kamatna stopa
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
3M BELIBOR + 6%
EKS (obračunata na dan 20.04.2019.)
14,08%
12,35%
11,59%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 223.589 552.124 1.647.239
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 20.04.2019. (2,97%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:


  • Godišnja nominalna kamatna stopa: 3M BELIBOR + 6%
  • Mesečna naknada za vođenje paketa računa: 200 dinara
  • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 1,5% na iznos odobrenog kredita jednokratno
  • Taksa za poresko uverenje: 620 dinara
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou.