stambeni krediti stambeni krediti stambeni krediti stambeni krediti

Dinarski stambeni krediti bez osiguranja kredita

  • Kamata 3,80% + 3M BELIBOR!
  • Iznos od 1.000.000 do 20.000.000 dinara!
  • Otplata do 30 godina!
Stambeni krediti /Dinarski stambeni krediti bez osiguranja kredita

Kod kuće je najlepše!


Zašto da uzmem dinarski stambeni kredit?

Dinarskim stambenim kreditom bez osiguranja možete finansirati kupovinu, izgradnju kuće ili adaptaciju stana ili kuće, ili refinansirati stambeni kredit koji već imate. Mogući iznos kredita je od 1.000.000 do 5.000.000 dinara za kredite sa namenom adaptacije i od 1.000.000 do 20.000.000 dinara za ostale namene. Kredit je moguće otplaćivati do 30 godina. Kada uzimate stambeni dinarski kredit, obavezan je prijem zarade ili penzije na tekući račun u našoj banci. Još jedna bitna informacija – moguće je uključiti i solidarnog dužnika, te tako obezbediti i veći iznos!

 

 

 

 

Korisne informacije

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 3M BELIBOR + 3,8%


Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M BELIBOR-a na kvartalnom nivou

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Obezbeđenje kredita

Naknade

  • Naknada za puštanje kredita u tečaj (fiksna): 1% od iznosa odobrenog kredita

Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa Vojvođanske banke
Vrsta kredita Dinarski stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Period otplate kredita 360 meseci
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 3M BELIBOR + 3,80%
Iznos mesečne rate 19.438,01 RSD
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,50% (15.000 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou 4.718,88 RSD
Procena nekretnine svake treće godine 11.797,20 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.179,72 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 7,303,576.34 RSD
EKS**
7,53%
U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M BELIBOR na dan 05.04.2019. (2,94%).
Obračunski kurs na dan 05.04.2019: 117,9720 (RSD/EUR)
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!

Naknade

Menica: bez naknade

Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na primeru od 30.000 EUR

Overa založne izjave: 10.080 dinara

Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra

Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra

Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, svakih 36 meseci

Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.

 

 

 

 

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije