Dozvoljeni minus za RPG
Dozvoljeni-minus-za-registrovana-poljoprivredna-gazdinstva Dozvoljeni-minus-Vojvođanske-banke-za-RPG Dozvoljeni-minus-za-poljoprivredu Dozvoljeni-minus-Vojvođanske-banke-za-poljoprivredu

Dozvoljeni minus za registrovana poljoprivredna gazdinstva

 

 

Stalno dostupna rezerva sredstava za sve potrebe vašeg poslovanja

Pozajmica

Možete dobiti dozvoljeni minus po računu za registrovano poljoprivredno gazdinstvo i ako do sada niste bili klijent Vojvođanske banke!


Ovakav vid kratkoročnog kreditiranja ćete dobiti čak i ukoliko dosad niste sarađivali sa Vojvođanskom bankom. Da biste aplicirali za pozajmicu, dovoljno je da dostavite potvrdu o ostvarenom prometu u drugim bankama i otvorite račun u Vojvođanskoj banci. Ukoliko ispunjavate potrebne uslove, pozajmica Vam može biti na raspolaganju u roku od dva radna dana.

 

 

 

Šta vam omogućava dozvoljeni minus po računu?

  • Izvršenje svih plaćanja čak i onda kada je iznos sredstava na Vašem poslovnom računu manji od obaveza koje morate da platite
  • Likvidnost u svakom momentu jer će se na vašem računu uvek nalaziti neophodan iznos sredstava

Šta čini dozvoljeni minus Vojvođanske banke posebnom?

  • Iznos: do 20.000 EUR!
  • Korišćenje kredita se odobrava u trajanju do 12 meseci
  • Kamatu plaćate samo na onaj iznos novca i za one dane kada ste koristili dozvoljeni minus.
  • Fiksna kamatna stopa
Naknade-i-provizije

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 


 


 

Referentna-kamatna-stopa-NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou