odgovornost odgovornost odgovornost odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje

 
 

Vojvođanska banka je usmerena na uspostavljanje visokih standarda društveno odgovornog poslovanja kroz očuvanje i promovisanje univerzalnih ljudskih vrednosti, kao i socijalnih, intelektualnih i kulturoloških vrednosti društvene zajednice u kojoj posluje. U skladu sa tim razvili smo korporativnu kulturu koja se odražava kroz odgovorno funkcionisanje svih sektora koji doprinose dugoročnom prosperitetu kao i održivom ekonomskom i kulturnom razvoju društva.

Članstvo u organizacijama
Izveštavanje
Stubovi društveno odgovornog poslovanja
Nagrade i priznanja
Arhiva
Kontakt

Kontakt


Poštanska adresa:

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Trg slobode 5

21 000 Novi Sad

Srbija

Elektronska adresa:csr@voban.rs