ebank ebank ebank ebank

Elektronsko bankarstvo

Mali biznis /Elektronsko bankarstvo

Klijentima Vojvođanske banke na raspolaganju su dva servisa elektronskog bankarstva, a u zavisnosti od veličine klijenta, broja naloga koji se ispostavlja kao i lične preferencije rešenja.

Za preduzetnike i mala pravna lica koja prvenstveno rade sa računom u Vojvođanskoj banci u domaćem platnom prometu preporučujemo SBB web rešenje elektronskog bankarstva kome se može pristupiti sa bilo kog mesta i sa bilo kog pretraživača koristeći samo korisničko ime i lozinku uz sledeće funkcionalnosti:

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu
 • mogućnost valutacije naloga unapred
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima u RSD u Vojvođanskoj banci
 • preuzimanje izvoda po računima u RSD

Za korisnike koji imaju račune u više banaka, posluju kako u domaćem, tako i u platnom prometu sa inostranstvom, a ispostavljaju veći broj naloga mesečno predlažemo rešenje pod nazivom VobEbank.

VobEbank vam nudi sledeće usluge

 • mogućnost ispostavljanja naloga za plaćanje elektronskim putem u domaćem platnom prometu i platnom prometu sa inostranstvom;
 • naplatu priliva u korist računa klijenta Banke;
 • mogućnost svih plaćanja devizama u zemlji, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju;
 • pregled i uvid u stanje i promete po računima;
 • preuzimanje izvoda po računima;
 • pregled loro doznaka, obaveštenje i raspored priliva iz inostranstva;
 • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja;
 • prodaja deviza banci elektronskim putem – otkup deviza;
 • mogućnost valutacije naloga unapred;
 • mogućnost da samo sa jednom pametnom karticom obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje imaju Halcom aplikaciju);
 • mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijentom.

Prednosti oba rešenja elektronskog bankarstva

 • povoljnija tarifa,
 • produženo vreme prijema naloga za plaćanje,
 • jednostavnost upotrebe,
 • smanjenje obima papirologije klijenta,
 • racionalno korišćenje vremena,
 • brzina, kvalitet i sigurnost obavljanja platnog prometa,

Korisne informacije

Potrebna dokumentacija

Da biste postali korisnik VobEbank servisa potrebno je da imate otvoren račun u Banci i da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za korišćenje E-banking servisa, a ukoliko Vam je potrebna i kartica kod Vob E-bank rešenja
 • Generalna narudžbenica – CA1*
 • Zahtev za izdavanje digitalne potvrde ovlašćenog lica – CA2*

Nakon obezbedjene neophodne dokumentacije, ukoliko klijent nije registrovan u Banci kao korisnik usluga elektronskog bankarstva, Banka sa klijentom zaključuje se ugovor.

Kontakt

Odeljenje za elektronsko bankarsko poslovanje

e-mail:elektronsko@voban.rs

telefoni: 021 4895 225/231/233