krediti krediti krediti

Fiksni keš kredit

  • Fiksna rata u prvih 5 godina otplate
  • Period otplate kredita do 10 godina
Upit za proizvode
Gotovinski krediti /Fiksni keš kredit

Sve se menja rata ostaje ista!


Ukoliko vam je potreban keš ili želite da refinansirate postojeće kreditne obaveze a da uz to rata bude fiksna, nudimo vam rešenje - Fiksni keš kredit, sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 5 godina otplate. Možete se odlučiti za gotovinski kredit ili kredit za refinansiranje uz mogućnost isplate dodatne gotovine.

Zašto Fiksni keš kredit?

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u dinarima, bez valutne klauzule, u maksimalnom iznosu do 15.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR. Minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok 72 meseca
Kamatna stopa fiksna u prvih 60 meseci 10,50%
Kamatna stopa nakon 60 meseci-promenljiva* 9,90% (6M BELIBOR + 6,85%)
Iznos anuiteta, u prvih 60 meseci
Iznos anuiteta, preostali period
5.633,70 RSD
5.615,78 RSD
Trošak obrade zahteva 2,00% (min.4.400 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS ** 11,88%
EKS *** 13,31%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju u visini od min. 50% na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije u visini od min. 50%

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 31.08.2018.

Referentne kamatne stope validne na dan 15.08.2018. godine: 6M BELIBOR 3,05%

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok 72 meseca
Kamatna stopa fiksna u prvih 60 meseci 15,50%
Kamatna stopa nakon 60 meseci-promenljiva* 14,90% (6M BELIBOR + 11,85%)
Iznos anuiteta, u prvih 60 meseci
Iznos anuiteta, preostali period
6.425,25 RSD
6.405,10 RSD
Trošak obrade zahteva 3,00% (min.4.400 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS 18,08%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018.

Referentne kamatne stope validne na dan 15.08.2018. godine: 6M BELIBOR 3,05%