izvestaji izvestaji izvestaji izvestaji

Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji 2018 godina


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 31.03.2018.


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 30.06.2018.


Kvartalni izveštaji Vojvođanske banke za 30.09.2018.

Objavljivanje podataka i informacija