Finansijsko i putno osiguranje
finansijsko-i-putno-osiguranje-Vojvođanska-banka finansijsko-i-putno-osiguranje-Vojvođanske-banke finansijsko-i-putno-osiguranje-Voban finansijsko-i-putno-osiguranje

Finansijsko i putno osiguranje

Osiguranje /Finansijsko i putno osiguranje
Osećaj sigurnosti je neprocenjiv! U saradnji sa UNIQA osiguranjem, Vojvođanska banka vam je pripremila besplatni paket osiguranja Sigurno 30 uz Mastercard Gold karticu ili Visa Business Charge karticu!

Šta znači finansijsko osiguranje?

Finansijsko osiguranje brzo i jednostavno štiti od nepredviđenih troškova nastalih prilikom korišćenja platnih kartica – zaštićeni ste od mogućih zloupotreba, krađe ili gubitka platnih kartica. Konkretno, paket osiguranja Vojvođanske banke Sigurno 30 pokriva troškove blokade ili zamene platne kartice u iznosu do 50 evra, zloupotrebe kartice na internetu do 200 evra kao i troškove neovlašćenog korišćenja kartice u periodu do 72 sata pre prijave krađe ili gubitka kartice. Pored toga, paket osiguranja Sigurno 30 pokriva trošak zamene dokumenata ili ključeva nestalih zajedno sa platnom karticom u iznosu do 100 evra.

Potpuna zdravstvena zaštita na putovanjima

Uz Sigurno pakete osiguranja bićete osigurani tokom putovanja u svim zemljama sveta u slučaju hitnih medicinskih troškova, transporta i spasavanja, uključujući i ski rizik! Ukoliko uz vas, kao korisnika platne kartice putuje porodica, osiguranje važi i za vašeg bračnog/vanbračnog supružnika i decu do 19 godine starosti odnosno do navršene 26. godine u slučaju da se nalaze na redovnim studijama, kad zajedno putuju i zajedno borave u inostranstvu sa krajnjim korisnikom platne kartice.

Naknade-i-provizije

Naknade i provizije za fizička lica


Proverite naknade i provizije