fleksi-stednja fleksi-stednja-voban fleksi-stednja-vojvodjanska-banka fleksi-orocena-stednja

Flexi štednja

  • Ulažete novac kada god možete,
  • Podižete novac kada god želite!

Naša Flexi štednja Vam omogućava da:


  • dodajete sredstva na račun oročenog depozita neograničeni broj puta u željenom iznosu
  • podižete sredstava sa računa oročenog depozita (do 15% inicijalnog oročenja i do 15% svake eventualne uplate)
  • sami izaberete u kojoj valuti želite da štedite – RSD ili EUR

Ova štednja je u potpunosti prilagođena Vašim potrebama i nudi Vam fleksibilnost u raspolaganju novcem.


Minimalni iznos oročenja je 500 EUR ili 60.000 RSD

Pregled kamatnih stopa - Fleksi štednja

Period oročenja EUR
kamatne stope na godišnjem nivou
RSD
kamatne stope na godišnjem nivou
  NKS
EKS
NKS
EKS
1 -
-
0,80 %
0,80 %
2 -
-
1,00 %
1,00 %
3 0,05 %
0,04 %
1,30%
1,30 %
6 0,15 %
0,13 %
2,00 %
2,00 %
12 0,25 %
0,21 %
2,50 %
2,50%
25 0,50 %
0,42 %
2,75%
2,75 %
Kamatne stope su fiksne.

Reprezentativni primeri

EUR

RSD

Depoziti
Osiguranje depozita

Vojvođanska banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.