kredit kredit kredit kredit

Hipotekarni gotovinski u RSD

  • Savršeno rešenje za velike planove!
  • NKS 4,10% + 3M BELIBOR

Savršeno rešenje za velike planove!

Uslovi kreditiranja

Korisne informacije

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 4,10% + 3M BELIBOR

Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M BELIBOR-a na kvartalnom nivou.

Naknade

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:

- 1% jednokratno prilikom odobravanja kredita

Instrumenti obezbeđenja

  • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za strane penzionere)
  • Sopstvena menica
  • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na Vojvođansku banku
  • Hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke)
  • Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa Vojvođanske banke
Vrsta kredita Hipotekarni keš kredit
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Period otplate kredita 95 meseci*
Kamatna stopa (NKS,varijabilna) 3M BELIBOR + 4,10%
Iznos mesečne rate 13.760,79 RSD
Trošak obrade kreditnog zahteva 1% (10.000 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.718,88 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 11.797,20 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.179,72 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 1.421.776,93 RSD
EKS
10,35%

U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 05.04.2019. (2,94%).


Obračunski kurs na dan 05.04.2019: 117,9720 (RSD/EUR)


*Reprezentativni primer je obračunat na maksimalni period otplate kredita.


Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!

 

 

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije