kredit kredit kredit kredit

Hipotekarni krediti bez valutne klauzule

  • Bez troškova obrade do kraja godine
  • Iznos kredita do 5.000.000 dinara
  • Period otplate od 12 do 192 meseca
Upit za proizvode

Savršeno rešenje za velike planove!

Korisne informacije

Iznos kredita

Iznos kredita: od 1.000.000 do 5.000.000 dinara

Kamatna stopa

6M BELIBOR + 4%, promenljiva, na godišnjem nivou, za klijente Banke*

6M BELIBOR + 6%, promenljiva, na godišnjem nivou, za ostale građane

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Rok otplate

od 12 do 192 meseca

Lična primanja

Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS

Kredit se odobrava bez namenskog depozita

Otplaćuje se u jednakim mesečnim ratama, ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja

Instrumenti obezbeđenja

  • Hipoteka I ili II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),
  • Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijam gde je obavezna
  • Polisa osiguranja nekretnine na kojoj je upisana hipoteka vinkulirana u korist Banke
  • Sopstvena menica
  • Administrativna zabrana

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci-specijalna ponuda do 31.12.2018.-bez troška obrade kreditnog zahteva

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 192 meseca
Kamatna stopa (NKS,varijabilna) *6M BELIBOR + 4% (7,08%)
Iznos anuiteta 8.717,55 RSD
Trošak podnošenja zahteva Bez naknade
Trošak obrade kreditnog zahteva 0 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.079,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
9,52%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
11,44%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M BELIBOR-a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (3,08%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


Reprezentativni primer je obračunat na maksimalan period otplate od 192 meseca.


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 192 meseca
Kamatna stopa (NKS,varijabilna) *6M BELIBOR + 6% (9,08%)
Iznos anuiteta 9.893,62 RSD
Trošak podnošenja zahteva Bez naknade
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,95% (9.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.079,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
11,52%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
13,42%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M BELIBOR-a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (3,08%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


Reprezentativni primer je obračunat na maksimalan period otplate od 192 meseca.


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)