Poštovani klijenti,

Ovde možete preuzeti opšte uslove poslovanja banke, opšte uslove poslovanja u vezi sa platnim uslugama, naknade i provizije (tarife) za platne usluge i terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine.

Najčešća pitanja i odgovori

Najčešća pitanja i odgovori


Cenjeni klijenti, najčešća pitanja i odgovore vezane za period integracije Vojvođanske i OTP banke pogledajte u nastavku.

fizicka lica
Fizička lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za klijente stanovništva – fizička lica koja će važiti u integrisanoj banci

 


 


 

pravna lica
Pravna lica

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za privredu koja će važiti u integrisanoj banci

 


 


 

preduzetnici
Preduzetnici

Informišite se ili preuzmite dokumentaciju za preduzetnike koja će važiti u integrisanoj banci