Opšti uslovi poslovanja


i Naknade/Tarife

Integracija /Fizička lica

Fizička lica

Opšti uslovi poslovanja koji važe od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koje važe od 26.04.2019.


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine.

Naknade za kreditne proizvode za fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva

Tarife za kredite fizičkim licima

Tarife za pakete za fizičkim licima

Tarife za pakete za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Tarife za ostale usluge