krediti krediti krediti

Keš kredit

  • Savršeno rešenje za Vaše želje
Gotovinski krediti /Keš kredit

Imate mogućnost raspolaganja gotovinom prema sopstvenim potrebama, bez obaveze dokazivanja namene kredita.
krediti

Keš krediti bez valutne klauzule

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u maksimalnom iznosu do 2.000.000 dinara

Period otplate

Period otplate kredita je od 12 do 95 meseci za klijente Banke**, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

** Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa* 9,53% (6M BELIBOR + 6,40%)
Iznos anuiteta 5.486,91 RSD
Trošak obrade zahteva 2%
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS **
10,83%
EKS ***
12,27%

*Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 14.02.2019.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%

 

Kamatna stopa

9,53% (6,40% + 6m Belibor) na godišnjem nivou za klijente Banke**

14,48% (11,35% + 6m Belibor) na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive*

** Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Korisne informacije

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 240.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa 14,48% (6M BELIBOR + 11,35%)
Iznos anuiteta 5.007,28 RSD
Trošak obrade zahteva 3,00%
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS
16,93%

*Kod kredita sa promenljivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 14.02.2019.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.02.2019. godine: 6M BELIBOR 3,13%