krediti krediti krediti

Keš kredit

  • Savršeno rešenje za Vaše želje
  • Period otplate do 120 meseci
Upit za proizvode
Gotovinski krediti /Keš kredit

U svojoj ponudi imamo i gotovinski kredit koji se može ugovoriti sa ili bez valutne klauzule, po vašoj želji. Sa ovim kreditom imate mogućnost raspolaganja gotovinom prema sopstvenim potrebama, jer se kredit odobrava bez potrebe definisanja namene korišćenja istog.
krediti

Keš krediti bez valutne klauzule

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u maksimalnom iznosu do 15.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR. Minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Period otplate

Period otplate kredita je od 12 do 96 meseci za klijente Banke**, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca. Za iznos kredita preko 5.000 eura, maksimalni rok može biti do 120 meseci, uz obavezno životno osiguranje.

** Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 60 meseci
Kamatna stopa* 9,35% (6M BELIBOR + 6,30%)
Iznos anuiteta 6.278,59 RSD
Trošak obrade zahteva 2% (min. 3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS **
10,77%
EKS ***
12,25%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju u visini od min. 50% na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije u visini od min. 50%

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M BELIBOR 3,05%

 


Kamatna stopa

9,35% (6,30% + 6m Belibor) na godišnjem nivou za klijente Banke**

14,40% (11,35% + 6m Belibor) na godišnjem nivou, za ostale klijente

Kamatne stope su promenljive*

** Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Korisne informacije

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 60 meseca
Kamatna stopa 14,40% (6M BELIBOR + 11,35%)
Iznos anuiteta 6.278,34 RSD
Trošak obrade zahteva 2,00% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS
9,82%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 31.08.2018.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M BELIBOR 3,05%

krediti

Keš krediti sa valutnom klauzulom

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u maksimalnom iznosu do 15.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR. Minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Korisne informacije

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 5.000 EUR
Rok kredita 84 meseca
Kamatna stopa* 15,92% (6M EURIBOR + 16,19%)
Iznos anuiteta 99,08 EUR
Depozit 30% 1.500 EUR
Trošak obrade zahteva 2,50% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS **
32,70%
EKS ***
33,79%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, sa valutnom klauzulom, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M EURIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju u visini od min. 50% na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije u visini od min. 50%

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018. i primenjen kurs: 118,0558 (RSD/EUR)

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M EURIBOR -0,266%

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 5.000 EUR
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa* 16,92% (6M EURIBOR + 17,19%)
Iznos anuiteta 111,01 EUR
Depozit 30% 1.500 EUR
Trošak obrade zahteva 2,50% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS
35,81%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, sa valutnom klauzulom, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M EURIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018. i primenjen kurs: 118,0558 (RSD/EUR)

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M EURIBOR -0,266%