Zanima me!

  


Vojvođanska banka

 

 

 

 

keš kredit keš kredit keš kredit keš kredit

O PONUDIarrow-down icon


Reprezentativni
primerarrow-down icon

Klijent koji prima platu preko računa u Vojvođanskoj banci Klijent koji prima platu preko računa u drugoj banci
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit sa osiguranjem u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 60 60
Mesečna rata 6.118,77 RSD 6.856,46 RSD
Godišnja nominalna kamatna stopa 8,25 % (3M BELIBOR + 6,57%) promenljiva 13,20% (3M BELIBOR + 11,52%) promenljiva
EKS**
11,32%
17,51%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 9.000
Premija osiguranja mesečno na ostatak duga 0,1308% 0,1308%
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa 246 246
Ukupan iznos koji klijent plaća 386.244,13 RSD 433.981,33 RSD
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
**U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 19.12.2019 (1,68 %)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.

KALKULATOR KREDITA

 

KREDIT

MESEČNA RATA

PERIOD OTPLATE

ADM TROŠAK (2%)

*kalkulator je informativnog karaktera i odnosi se samo na klijente Vojvođanske banke.
Dodatni podaci:

Visina mesečnih primanja:Želim da me kontaktirate:


Ovim dajem izričitu saglasnost i dozvoljavam Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Banka“) da koristi moje lične podatke u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti za potrebe kontaktiranja i obrade podataka potencijalnih klijenata Banke radi apliciranja za jedan od proizvoda ili usluge Banke. U okviru ovoga vam dalje dozvoljavam da moje lične podatke čuvate do povlačenja moje saglasnosti, ali najduže do ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni.
​- Pravna osnova za gorenavedenu obradu podataka od strane Bank​-e je ova izjava. Ovu izjavu dajem dobrovoljno, i imam pravo da povučem moju saglasnost u bilo kom trenutku bez ograničenja slanjem obaveštenja na bilo koju od adresa navedenih pod tačkom 1. Obaveštenja o privatnosti. Povlačenje saglasnosti ne povlači nikakve posledice po mene. Povlačenje saglasnosti, međutim, ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
Ovim izjavljujem da sam pročitao/la na sledećem linku: Obaveštenje o privatnosti i da razumem njegov sadržaj, te stoga dobrovoljno i definitivno dajem saglasnost na osnovu adekvatnih informacija u obaveštenju. Izjavljujem da je moja izričita saglasnost data uz potpuno znanje i svest o gorenavedenom.