Zanima me!

 

 

 

 

keš kredit keš kredit keš kredit keš kredit

O PONUDIarrow-down icon


Reprezentativni
primerarrow-down icon

Klijent koji prima platu preko računa u Vojvođanskoj banci Klijent koji prima platu preko računa u drugoj banci
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit sa osiguranjem u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 60 60
Mesečna rata 6.169,79 RSD 6.911,33 RSD
Godišnja nominalna kamatna stopa 8.6 % (3M BELIBOR + 6,57%) promenljiva 13.55% (3M BELIBOR + 11,52%) promenljiva
EKS**
11,71%
17,92%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 9.000
Premija osiguranja mesečno na ostatak duga 0,1308% 0,1308%
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa 246 246
Ukupan iznos koji klijent plaća 389.340,3 RSD 437.307,07 RSD
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
**U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 22.08.2019 (2,03 %)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.

KALKULATOR KREDITA

 

KREDIT

MESEČNA RATA

PERIOD OTPLATE

ADM TROŠAK (2%)

*kalkulator je informativnog karaktera i odnosi se samo na klijente Vojvođanske banke.
Dodatni podaci:

Visina mesečnih primanja:Želim da me kontaktirate:


Pročitao/la sam i saglasan/a sam sa Pravilima privatnosti.


U skladu sa Članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti svrha obrade podataka koje ste dostavili je kontaktiranje potencijalnih klijenata radi apliciranja za keš kredit. Prikupljeni podaci o ličnosti mogu se koristiti isključivo u navedenu svrhu. Pristanak na obradu podataka o ličnosti se može opozvati. U slučaju opoziva pristanka na obradu podataka o ličnosti, lice koje vrši opoziv dužno je da Banci naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva pristanka dalja obrada podataka o ličnosti nije dozvoljena. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, lice koje aplicira za keš kredit ima sva prava koja mu pripadaju u skladu sa Zakonom. Prikupljeni podaci će se brisati nakon ispunjenja navedene svrhe.