Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje /Korporativen radnje i dodatne usluge
INFO

Kontakt - FRONT OFFICE11 070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 111

Tel: + 381 11 205 33 96

Tel: + 381 11 205 33 97

Fax: + 381 11 222 85 41

broker@voban.rs

Radno vreme:

Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00

INFO

Kontakt - BACK OFFICE21 000 Novi Sad, Trg Slobode br. 7

Tel.: +381 21 421 078

broker@voban.rs

Radno vreme:

Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00

PRITUŽBE

prituzbe.broker@voban.rs

Pritužbe možete dostaviti i lično u poslovnim prostorijama investicionog društva ili putem pošte na adresu Banke, a na obrascu za pritužbe.

Preuzmite obrazac