Korporativne radnje i dodatne usluge

 

 

Brokerski poslovi i finansijsko savetovanje /Korporativne radnje i dodatne usluge

Korporativne radnje i dodatne usluge


Pružamo usluge korporativnog agenta i u vaše ime obavljamo aktivnosti pred Beogradskom berzom, Centralnim registrom i Komisijom za hartije od vrednosti, vrlo efikasno i u skladu sa vašim zahtevima i potrebama.


Korporativne radnje i dodatne usluge obuhvataju sledeće aktivnosti:

 • Upis finansijskih instrumenata i administriranje emisionog računa izdavaoca
 • Uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište odnosno MTP tržište
 • Isključenje finansijskih instrumenata sa regulisanog tržišta odnosno MTP tržišta
 • Postupak smanjenja kapitala akcionarskih društava
 • Postupak povećanja kapitala akcionarskih društava
 • Postupak pokroviteljstva i usluge ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa kao i bez obaveze otkupa
 • Organizovanje i sprovođenje procedure ponude za preuzimanje akcija
 • Organizovanje i sprovođenje procedure sticanja i/ili otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca
 • Organizovanje i sprovođenje procedure prinudnog otkupa akcija odnosno prinudne prodaje
 • Organizovanje i sprovođenje postupka promene pravne forme, oblika organizovanja i statusnih promena privrednih subjekata
 • Konsultacije i usluge posredovanja prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti akcija
 • Konsultacije i usluge izveštavanja u vezi skupština akcionarskih društava, zastupničkih izjava i drugih poziva i saopštenja akcionarima
 • Organizovanje i sprovođenje postupka isplate dividende akcionarskih društava
 • Sve druge radnje predviđene pozitivnim zakonskim propisima