Kredit za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje
krediti-za-obrtna-sredstva, krediti-za-obrtna-sredstva-dinarima krediti-za-obrtna-sredstva, krediti-za-obrtna-sredstva-dinarima krediti-za-obrtna-sredstva, krediti-za-obrtna-sredstva-dinarima krediti-za-obrtna-sredstva, krediti-za-obrtna-sredstva-dinarima

Kredit za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje

 • Sejte, sadite i zaradite!
 • Fiksna dinarska rata
 • Minimalna procedura

Vojvođanska banka vam nudi dinarski kredit za obrtna sredstva na 6 i 12 meseci bez valutnog rizika sa 100% fiksnom dinarskom ratom. Planirajte aktivnosti u svom gazdinstvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima.


Uslovi kreditiranja

 • Period otplate kredita: 6 i 12 meseci
 • Kredit za obrtna sredstva je u dinarima
 • Maksimalni iznos kredita: 1.000.000 EUR*
  *u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za kredit po srednjem kursu NBSa
 • NKS 0%
 • Naknada za odobravanje: može se platiti iz sredstava odobrenog kredita u dinarima:
  - Za kredite sa rokom otplate na 6 meseci: 4% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
  - Za kredite sa rokom otplate na 12 meseci: 6,5% jednokratno od iznosa odobrenog kredita
 • Prevremena otplata bez naknade!
Pozajmica po racunu

Odobravanje


Uz minimalnu proceduru i brz rok odobrenja, radovi mogu početi odmah !

 


 


 

Korisne informacije

Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate
na 6 i 12 meseci

Period otplate 6 meseci 12 meseci
Iznos kredita u dinarima 500.000 1.000.000 500.000 1.000.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 20.000 40.000 32.500 65.000
Šestomesečna rata kredita u dinarima 500.000 1.000.000 250.000 500.000
NKS
0%
0%
0%
0%
EKS (obračunata na dan 16.01.2020.)
9,54%
9,05%
10,47%
9,95%
Ukupan iznos kredita u dinarima koji se vraća po konačnoj otplati kredita 522.186 1.042.186 535.886 1.068.386
U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita (jednokratno od odobrenog kredita - za rok od 6 meseci: 4%, za rok od 12 meseci: 6,5%); naknada za izveštaj Kreditnog biroa 246 dinara i naknada za 2 menice 100 dinara, taksa za poresko uverenje 640 dinara i mesečna naknada za vođenje računa 200 dinara.
Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
Otvoren račun u Vojvođanskoj banci je uslov za dobijanje kredita. Za klijente koji su imali otvoren račun u Vojvođanskoj banci pre podnošenja zahteva za kredit, trošak vođenja računa/paketa računa neće biti uključen u računanje EKS-a.
Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije