krediti krediti krediti krediti

Krediti

  • Krediti za preduzetnike i mala preduzeća
  • Kratkoročno i dugoročno kreditiranje
  • Brzo i efikasno prilagođeno vašem poslovanju
 Mala privreda /Krediti

Uvek možete očekivati našu podršku kroz kratkoročno ili dugoročno kreditiranje, a osim brzog i efikasnog servisa, nudimo vam i povoljne kreditne uslove prilagođene vašem poslovnom ciklusu.

Pozajmica po racunu

Pozajmica po poslovnom računu (overdraft )


Uz pozajmicu po poslovnom računu uspešno ćete rešiti svaki iznenadni problem zato što će na vašem računu uvek biti dostupna sredstva za sve potrebe vašeg poslovanja.

   

Korisne informacije

Šta čini pozajmicu Vojvođanske banke posebnom?

Šta ukoliko niste do sada bili klijent Vojvođanske banke?

Revolving kredit

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za refinansiranje

Investicioni krediti

Okvirna linija

Ostale vrste kredita

Kamatne stope i provizije

Sredstva obezbeđenja

Referentna kamatna stopa NBS

Referentna kamatna stopa NBS


Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou

 


 


 

Kalkulator

Kalkulator kredita


Kalkulator rate kredita i prikaz plana otplate