krediti krediti krediti

Krediti za refinansiranje

  • Pretvorite svoje mesečne kreditne obaveze u jednu povoljniju
  • Produžite period otplate do 10 godina
Upit za proizvode
Gotovinski krediti /Krediti za refinansiranje
Ukoliko želite da objedinite sva svoja dugovanja i refinansirate ih po povoljnijim uslovima nudimo vam mogućnost da uz kredit za refinansiranje dobijete i dodatnu gotovinu. Sami odaberite da li želite kredit sa ili bez valutne klauzule.
kadar

Kredit za refinansiranje bez valutne klauzule

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u dinarima, bez valutne klauzule, u maksimalnom iznosu do 15.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR. Minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Korisne informacije

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 300.000 RSD
Rok kredita 60 meseci
Kamatna stopa* 9,35% (6M BELIBOR + 6,30%)
Iznos anuiteta 6.278,34 RSD
Trošak obrade zahteva 2% (minimum 3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS ** 10,77%
EKS *** 12,25%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju u visini od min. 50% na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije u visini od min. 50%

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 31.08.2018.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018 godine: 6M BELIBOR 3,05%

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa 14,40% (6M BELIBOR + 11,35%)
Iznos anuiteta 20.820,54 RSD
Trošak obrade zahteva 3,00% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS 16,76%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, bez valutne klauzule, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M BELIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018.

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018 godine: 6M BELIBOR 3,05%

kadar

Kredit za refinansiranje sa valutnom klauzulom

Korisnici kredita možete postati ukoliko ste zaposleni ili penzioner. Kredit se odobrava u evrima sa valutnom klauzulom, u maksimalnom iznosu do 15.000 EUR u dinarskoj protivrednosti računato po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR. Minimalna mesečna rata ne može biti manja od 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Korisne informacije

Kamatna stopa

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Instrumenti obezbeđenja

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 5.000 EUR
Rok kredita 84 meseca
Kamatna stopa* 13,92% (6M EURIBOR + 14,19%)
Iznos anuiteta 93,48 EUR
Depozit 30% 1.500 EUR
Trošak obrade zahteva 2,50% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Trošak vođenja tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS ** 29,01%
EKS *** 30,12%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, sa valutnom klauzulom, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M EURIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

**Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit primaju platu/penziju u visini od min. 50% na tekući račun u Vojvođanskoj banci

***Klijenti koji u trenutku apliciranja za kredit otvaraju tekući račun u Vojvođanskoj banci za prijem plate/penzije u visini od min. 50%

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018. i primenjen kurs: 118,0558 (RSD/EUR)

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M EURIBOR -0,266%

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci

 
Iznos kredita 10.000 RSD
Rok kredita 72 meseca
Kamatna stopa* 14,92% (6M EURIBOR + 15,19%)
Iznos anuiteta 211,02 EUR
Depozit 30% 3.000 EUR
Trošak obrade zahteva 2,50% (min.3.500 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
EKS 31,96%

*Kod kredita sa promenjlivom kamatnom stopom, sa valutnom klauzulom, kamatna stopa je izražena kao zbir referentne kamatne stope 6M EURIBOR (koja je promenljiva i zavisi od kretanja na međubankarskom tržištu) i fiksne marže.

Efektivna i nominalna kamatna stopa izražene su na godišnjem nivou.

Obračun je izvršen dana 15.08.2018. i primenjen kurs: 118,0558 (RSD/EUR)

Referentna kamatna stopa validna na dan 15.08.2018. godine: 6M EURIBOR -0,266%