kupovina-na-rate-bez-kamate kupovina-na-rate-bez-kamate-vojvođanska-banka kupovina-na-rate-bez-kamate-voban kupovina-na-rate-bez-kamate-voban-banka

Kupovina na rate
bez kamate

  • Mogućnost podele na rate na prodajnom mestu
  • Bez kamate i dodatnih troškova

Vojvođanska banka je korisnicima kreditnih kartica omogućila plaćanje na više jednakih mesečnih rata bez kamate i naknade. Ova pogodnost važi samo za transakcije na prodajnim mestima trgovaca koji sa Bankom imaju ugovorenu ovu vrstu saradnje.


Korisne informacije


Korisnici kreditnih kartica

  • Korisnici kreditnih kartica Mastercard Gold, Visa olimpijska, Visa moja imaju mogućnost otplate na rate bez kamate i naknade za sve transakcije u iznosu jednakom ili većem od 2.000 RSD na prodajnim mestima trgovaca koji sa Bankom imaju ugovorenu ovu vrstu saradnje
  • Korisnik kartice je u celosti oslobođen kamate i dodatnih troškova
  • Korisnik kartice se prilikom realizacije transakcije na prodajnom mestu opredeljuje za podelu transakcije na rate, dok maksimalan broj rata određuje trgovac
  • Prva rata dospeva na naplatu u sledećem obračunskom periodu. Odobreni kreditni limit po kartici se umanjuje za iznos transakcije podeljene na rate, dok se mesečnim otplatama rata povećavaju raspoloživa sredstva na kreditnoj kartici

Trgovci

  • Svi trgovci koji imaju POS terminal Vojvođanske banke mogu da ugovore uslugu i omoguće kupcima (korisnicima kreditnih kartica Vojvođanske banke) podelu transakcija na rate
  • Prilikom ugovaranja usluge utvrđuje se maksimalan broj rata koje će trgovac nuditi, kao i način plaćanja trgovca po osnovu transakcija podeljenih na rate
  • Za sve dodatne informacije posetite najbližu filijalu Vojvođanske banke ili pozovite Kontakt centar

Prodajna mesta

Sva prodajna mesta na kojima je transakciju moguće podeliti na rate posebno su brendirana.

kupovina-na-rate kupovina-na-rate

Uskoro ćete u nastavku videti spisak svih prodajnih mesta na kojima ćete moći da ostvarite pogodnost kupovine na rate.