Međunarodni-platni-promet Međunarodni-platni-promet Međunarodni-platni-promet Međunarodni-platni-promet

Međunarodni platni promet

  • Svet je tamo gde ste vi!
  • Siguran i kratak put novca
Platni promet /Međunarodni platni promet

Kupoprodaja deviza

Kupovina deviza iz potencijala banke

Nudimo Vam mogućnost kupovine deviza po najpovoljnijim tržišnim uslovima. Prilikom kupovine deviza neophodno je da uputite Zahtev za kupovinu deviza na osnovu kojeg banka određuje cenu i pravi obračun sa instrukcijama za plaćanje koji se dostavlja imejlom ili faksom (u zavisnosti od vaše instrukcije) u najkraćem mogućem roku.


Kontaktirajte svoju filijalu Vojvođanske banke i proverite sve pojedinosti u vezi sa kupovinom deviza i formiranja zahteva za kupovinu deviza. Kopija SWIFT poruke za izvršeno plaćanje prema inostranstvu biće vam prosleđena na navedenu imejl adresu odmah po izvršenju.


Evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

Pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju se krediti kojima se rezidenti zadužuju u inostranstvu od nerezidenata, odnosno krediti koje rezidenti odobravaju nerezidentima u inostranstvu.Iz ponude naše banke za usluge evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom kod NBS, izdvajamo:

  • Usluge evidentiranja komercijalnih kredita (ino ugovorom je predviđeno kreditiranje od strane ino dobavljača tj. odloženo plaćanje robe ili opreme na rate, uz kamatu).
  • Komercijalni krediti (kredit koji banka ili druga finansijska organizacija odobrava korisniku kredita za plaćanje roba i usluga, pri čemu je namena korišćenja sredstava određena ugovorom o kreditu i kreditor obavezu izmiruje neposredno ino-isporučiocu).
  • Usluge evidentiranja finansijskih kredita (nerezidenti odobravaju kredit rezidentima koji se realizuje povlačenjem finansijskih sredstava iz inostranstva u korist rezidenta).
Devizni računi

Devizni računi

Usluge platnog prometa sa inostranstvom obavljamo koristeći najsavremenija tehnološka rešenja kao i široku mrežu korespondenata.

Placanje

Plaćanje i naplata iz inostranstva

Koristeći SWIFT aplikaciju, preko široke mreže korespondenata, doznake izvršavamo sa istim datumom valute. Prilikom plaćanja prema inostranstvu, potrebno je da dostavite nalog za plaćanje i kopiju ocarinjene ino fakture, profakture ili ino ugovora.

Dokumentarni poslovi

Dokumentarni poslovi

Dokumentarni akreditiv je najsigurniji platni instrument u međunarodnoj trgovini koji pruža podjednaku sigurnost i kupcu i prodavcu usluga ili proizvoda.

OTP Ekspres

OTP Ekspres

Vojvođanska banka kao deo međunarodne OTP bank grupe, čini deo uspešne bankarske mreže prisutne u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

OTP Ekspres

Korespondentne banke

Vojvođanska banka


(S.W.I.F.T. -OTPVRS22)

Tržište električne energije

Tržište električne energije

Vojvođanska banka - agent za poravnanje trgovanja na tržištu električne energije


Organizovano tržište električne enrgije

Korisne informacije

Potrebne su vam detaljnije informacije?