nagradno takmicenje nagradno takmicenje nagradno takmicenje nagradno takmicenje

Nagradna Fiesta može da počne!

  • Budite baš Vi dobitnik jedne od brojnih nagrada
  • Veći broj plaćanja daje Vam veću šansu da osvojite
    jednu od glavnih nagrada
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da od 1.11.2018. godine počinje nagradno takmičenje za sve korisnike naših Visa kreditnih kartica i Mastercard Gold kreditne kartice.

 

Sve transakcije kupovine ovim karticama od 1.11. do 31.12. 2018 godine, u Srbiji i inostranstvu ili putem interneta, u najmanjem iznosu od 2.000 dinara, učestvuju u nagradnom takmičenju, bez obzira na model otplate, koji može biti revolving ili podela na rate, u zavisnosti od Vašeg izbora.

Veći broj plaćanja daje Vam veću šansu da osvojite jednu od glavnih nagrada.

Prva nagrada je automobil Ford fiesta, druga nagrada je vaučer u vrednosti od 3.000 evra za opremanje stana, treća nagrada je vaučer od 2.500 evra za putovanje po izboru, a još sto vlasnika ovih kartica, imaće priliku da osvoje vaučere za kupovinu u supermarketima u vrednosti od 10.000 dinara.

Imena srećnih dobitnika biće objavljena na sajtu Vojvođanske banke 15.1.2019.

 

Plaćajte našim Visa kreditnim karticama i Mastercard Gold kreditnom karticom i budite baš Vi dobitnik neke od brojnih nagrada.

Pravila takmičenja - Ovim dokumentom utvrđuju se Pravila takmičenja u okviru kampanje za VISA i Mastercard kreditne kartice.

Tip

Takmičenje organizovano u javnosti u kome se učesnici takmiče prema pravilima organizatora i čiji rezultat zavisi isključivo od postignutih rezultata.

Priređivač

Vojvođanska banka a.d.Novi Sad, Trg slobode 7 (u daljem tekstu: Banka).

Učesnici

Vlasnici osnovnih VISA moja, VISA olimpijska i Mastercard Gold kreditnih kartica koji imaju proknjižene transakcije kupovine, u pojedinačnom minimalnom iznosu od 2.000 RSD, tokom trajanja takmičenja.

Sa transakcijom kupovine u minimalnom iznosu od 2.000 RSD, korisnik postaje učesnik takmičenja i prihvata pravila takmičenja.

Lica zaposlena u Banci nemaju pravo učestvovanja u takmičenju, kao ni članovi njihovih porodica, pod kojim se podrazumevaju supružnici, deca i roditelji.

Visa/ Mastercard kreditna kartica

Kartica izdata u skladu sa Ugovorom o izdavanju/reizdavanju i korišćenju Visa/ Mastercard kreditne kartice.

Trajanje takmičenja

Takmičenje traje u periodu od 01.11.2018. u 00:00h do 31.12.2018. u 23:59h.

Transakcije koje se uključuju u takmičenje

transakcije kupovine izvršene u zemlji i inostranstvu ili putem interneta u minimalnom iznosu transakcije od 2.000 RSD.

Mehanizam takmičenja

Od klijenata kvalifikovanih da učestvuju u takmičenju (vlasnici osnovnih VISA i Mastercard kreditnih kartica koji imaju proknjižene transakcije kupovine u zemlji i inostranstvu ili putem interneta u periodu takmičenja u minimalnom iznosu po transakciji od 2.000 RSD), prvu nagradu osvaja klijent sa najvećim brojem transakcija kupovine, odnosno, nagrade osvajaju klijenti koji tokom perioda takmičenja imaju najveći broj transakcija kupovine.

Ukoliko je više kartica vezano za isti račun (osnovna i dodatne), sve transakcije ovih kartica se računaju kao transakcije osnovnog korisnika koji je kvalifikovan za osvajanje nagrade. Ukoliko postoji veći broj korisnika sa istim brojem transakcija, veći rang dobija korisnik čiji je ukupan iznos, u dinarima svih transakcija kupovine u zemlji i inostranstvu ili interneta, zaokružen na dve decimale veći.

Pri izračunavanju ukupnog iznosa transakcija koje su obavljene u različitim valutama u inostranstvu, koristiće se iznos transakcije preračunat u dinare koji se knjiži na računu kartice.

Selekcija nagrađenih takmičara

Prilikom utvrđivanja dobitnika nagrada biće uzete u obzir transakcije načinjene osnovnom i/ili dodatnom VISA i Mastercard kreditnom karticom, a koje budu bile proknjižene na računu klijenta u toku trajanja takmičenja. Posmatraće se samo uspešne transakcije. Transakcije koje budu bile proknjižene i stornirane, biće isključene.

Pravo na osvajanje nagrade ima vlasnik računa VISA ili Mastercard kreditne kartice (osnovni korisnik). Transakcije podizanja gotovine na bankomatima i šalterima banaka kao i transakcije sistemski generisane od strane Banke (kamate, naknade, itd.) neće se uzimati u obzir.

Selekcija dobitnika biće izvršena 11.01.2019. godine.

Imena dobitnika biće objavljena na sajtu Banke 15.01.2019. godine.

Nagrade

Prva nagrada:

Automobil Ford Fiesta Business

Druga nagrada:

IKEA vaučer za opremanja stana u isnosu od 3.000 EUR (u dinarskoj provvrednosti)

Treća nagrada:

Kontiki vaučer za putovanje po izboru u iznosu od 2.500 EUR (u dinarskoj protivvrednsoti)

Ostale nagrade:

100 vaučera za kupovinu u Mercator S maloprodajnim objektima (Idea, Roda, Mercator), u iznosu od 10.000 dinara

Ukupno 103 nagrade.

Nagrade će se uručivati na bazi rang liste ostvarenih rezultata.


Banka će u skladu sa važećim zakonskim propisima izmiriti svoje poreske obaveze.


Banka zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike konkursa koji ne poštuju pravila.