Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje

Neživotno osiguranje uz keš kredit

Osiguranje /Neživotno osiguranje uz keš kredit
  • Osiguranje kredita u slučaju nezaposlenosti jer se gubitak posla može desiti svakome,
  • Osiguranik može biti lice od 18 do 64 godine pristupne starosti,
  • Osiguranje prestaje kada osiguranik ode u penziju, a najkasnije kada napuni 70 godina života,
  • Prva mesečna ili ukupna (jednokratna) premija se naplaćuje pri puštanju kredita.

Osigurani rizici

  • Nezaposlenost, uključujući i tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca.

U slučaju nastupanja osiguranog slučaja, Banci se isplaćuje nadoknada iz osiguranja koja je jednaka iznosima mesečnih rata kredita u skladu sa ugovorom o kreditu za svakih 30 dan trajanja nezaposlenosti a maksimalno do 12 meseci po jednom osiguranom slučaju. Za ceo period trajanja osiguranja nadoknada se isplaćuje maksimalno 36 meseci.

Isključenja u osiguranju*

  1. Dobrovoljne nezaposlenosti usled podnošenja zahteva za prestanak radnog odnosa (jednostrani prestanak) ili u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa, bez obzira da li je isti inicirao poslodavac ili zaposleni;
  2. Penzionisanja;
  3. Nezaposlenosti usled otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, uzrokovanog ponašanjem zaposlenog, tj. osiguranika/korisnika kredita, pod čim se podrazumevaju povrede radne obaveze, nepoštovanje radne discipline, kao i druga skrivljena ponašanja i slični postupci zaposlenog, koji su bili razlog za otkaz ugovora o radu;
  4. Otkaza ugovora o radu zbog odbijanja potpisivanja aneksa ugovora o radu;
  5. Prestanka radnog odnosa usled prestanka važenja radne dozvole;

*ostala isključenja navedena su u Uslovima osiguranja.

Kome je usluga osiguranja namenjena?

Klijentima, zaposlenim licima (isključujući samozaposlena lica - preduzetnike), koji u momentu odobrenja keš i kredita za refinansiranje žele da se osiguraju za slučaj nemogućnosti izmirivanja dospelih obaveza po ugovoru o tom kreditu u slučaju gubitka posla.