penzioneri penzioneri penzioneri

NOVI VID ISPLATE PENZIJA

 Važno obaveštenje za klijente /NOVI VID ISPLATE PENZIJA
korona virus

Za naše klijente koji su stariji od 65 godina, a kojima je ograničeno kretanje tokom trajanja vanrednog stanja usled proglašene pandemije virusa COVID-19, uveli smo mogućnost da ovlaste blisku osobu koja bi u njihovo ime mogla da podigne iznos penzije sa njihovog bankovnog računa u našoj filijali.


Ova privremena mera je uvedena tokom trajanja vanrednog stanja kako bi klijenti stariji od 65 godina mogli da raspolažu svojom penzijom a koji ne koriste platne kartice, elektronsko bankarstvo ili čekove, a zbog ograničenog kretanja ne mogu da lično dođu u filijalu.


Napominjemo da je Vojvođanska banka uputila SMS poruke svojim klijentima starijim od 65 godina sa molbom da se izjasne na koji od predloženih načina žele da im se isplati penzija. Ukoliko niste do sada, molimo vas da se što pre o tome izjasnite. Takođe, ukazujemo da Vojvođanska banka u komunikaciji putem SMS poruka nikada neće tražiti vaše lične podatke, kao što su JMBG ili PIN kod za vaše platne kartice.

Ovlašćenje osobe od poverenja klijent obavlja na sledeći način:

1) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu u vidu punomoćja kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da podigne iznos penzije sa bankovnog računa klijenta (punomoćje važi samo za jednu isplatu);

2) Osoba jednokratno ovlašćena da podigne novac dolazi u filijalu Vojvođanske banke sa originalnim potpisanim punomoćjem, svojom ličnom kartom i ličnom kartom klijenta;

3) Lice koje je klijent ovlastio tim punomoćjem u filijali prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu klijenta i punomoćje klijenta;

4) Bankar će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji Banke, za finalnu proveru punomoćja pre isplate sredstava sa računa;

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru bankaru odgovori na nekoliko pitanja i time potvrdi svoju identifikaciju;

6) Punomoćje važi samo za jednu isplatu u maksimalnom iznosu poslednjeg priliva po osnovu penzije na platni račun, a za svaku sledeću isplatu klijent treba da napravi novo punomoćje i ponavlja se ceo postupak od 1) do 5).

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako:

OVLAŠĆENJE ZA PODIZANJE GOTOVINE SA RAČUNA LICA STARIJIH OD 65 GODINA

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću ovlašćujem dole navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun može izvršiti podizanje gotovine sa dole navedenog računa koji se vodi kod Vojvođanske banke, a usled okolnosti nastalih nakon proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji na osnovu proglašene pandemije virusa COVID-19, te zabrane kretanja lica starijih od 65 godina.

 
DAVALAC OVLAŠĆENJA
Ime i Prezime  
Adresa iz identifikacionog dokumenta  
JMBG  
Broj ličnog dokumenta  
Broj računa sa kog se podižu sredstva  
IZNOS VALUTA   Iznos slovima  

 
PUNOMOĆNIK
Ime i Prezime  
Adresa iz identifikacionog dokumenta  
JMBG  
Broj ličnog dokumenta  
Napomena: Punomoćje je jednokratno i validno samo za jednu transakciju
 
Dana -----------------------------------------
U (Mesto)-----------------------------------------
-----------------------------------------
Potpis davaoca ovlašćenja

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog LINKA
Takođe, molimo vas imajte u vidu da, usled vanrednog stanja, pojedine filijale naše banke neće raditi dok će ostale raditi sa izmenjenim radnim vremenom, što možete pogledati na OVDE

Takođe, obaveštavamo vas da je Banka preduzela sve aktivnosti kako bi omogućila opciju isplate penzija na kućnu adresu klijenta u saradnji sa JP „Pošta Srbije“ a u skladu sa Instrukcijom Narodne banke Srbija o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života g.br.4491 od 24. marta 2020. godine.


ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA PUTEM POŠTE ZA KLIJENTE STARIJE OD 65 GODINA

Banka je preduzela sve aktivnosti da našim najstarijim građanima u toku vanrednog stanja omogući što lakše raspolaganje novčanim sredstvima i izvršavanje plaćanja, u skladu sa instrukcijom Narodne banke Srbije (G. broj 4597).

Kako biste podneli zahtev za dostavu sredstava putem pošte, možete pozvati sledeće brojeve telefona: 021 4800 800, 021 4800 570 i 021 4800 173

Izuzetno je značajno da pre poziva na gore navedene telefonske brojeve pripremite sledeće podatke:

Puno ime i prezime

Jedinstveni matični broj (JMBG)

Poslednja četiri broja lične karte

Kućnu adresu dostavljenu Banci

Broj telefona registrovan u Banci

Iznos koji želite da bude isporučen na vašu adresu registrovanu u Banci

Broj računa sa kojeg želite isplatu sredstava

korona virus

Digitalni kanali bankarstva


U skladu sa apelom da se manje vremena provodi u kontaktu sa drugim ljudima, što se posebno odnosi na naše starije sugrađane, koji su najugroženiji, želimo da kao društveno odgovorna kompanija sve naše klijente podsetimo na korišćenje digitalnih kanala bankarstva, koji omogućavaju da bez odlaska u banku obavite potrebne transakcije. Sve transakcije možete izvršiti putem elektronskog bankarstva uz nižu proviziju nego u filijali. Aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva vam omogućavaju komforan, siguran i jednostavan način obavljanja finansijskih transakcija. Sve što vam je potrebno je pristup internetu, mobilni telefon ili računar i aktivna m-Banking ili e-Banking aplikacija. Saznajte više na sledećem linku.

korona virus

Platne kartice Vojvođanske banke


U svakom trenutku na raspolaganju su Vam platne kartice Vojvođanske banke o kojima se možete dodatno informisati putem linka.

 


 

korona virus

Bankomati Vojvođanske banke


Ukoliko ste neku blisku osobu već ovlastili da raspolažu sa gotovinom, našu bankomati se redovno dezinfikuju na svim lokacijama a najbliži vama pronađite na linku.

 


 

korona virus

Kontakt centar


Za sve dodatne informacije molimo vas pratite obaveštenja na našem sajtu gde redovno objavljujemo sve vesti, a ukoliko je neophodno možete pozvati i naš Kontakt centar na broj telefona 0800 23 23 22.

 


 

korona virus

Brinemo o vašem zdravlju i preduzimamo sve mere predostrožnosti.

Odgovorni prema drugima i sebi.

Vaša Vojvođanska banka