Keš krediti bez naknade za odobravanje kredita

sreda, 12. februar 2020.
kes kredit

 


Povodom Dana zaljubljenih omogućili smo svim klijentima koji primaju platu preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci da Keš s ljubavlju dobiju bez naknade za odobravanje kredita.

Ovu specijalnu pogodnost mogu iskoristiti naši klijenti koji zahtev za kredit podnesu u periodu od 12. do 14. februara, uz realizaciju do kraja februara 2020 godine.

Mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza.


Uslovi kreditiranja

 

Kredit bez osiguranja

Kredit sa osiguranjem

Kratkoročni keš kredit

Iznos kredita

20.000 – 2.000.000 dinara

do 350.000 dinara

Period otplate

od 13 do 83 meseca

od 6 do 12 meseci

Nominalna kamatna stopa (godišnja)

8,49%, promenljiva (6,87% + 3M EURIBOR)

8,19%, promenljiva (6,57% + 3M EURIBOR)

6,9% fiksna

Naknada za odobravanje kredita

0 dinara

Instrumenti obezbeđenja

2 blanko sopstvene menice i administrativna zabrana

Polisa osiguranja kredita

/

osiguranje od nemogućnosti vraćanja kredita

/

 


Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

 

Kredit bez osiguranja

Kredit sa osiguranjem

Kratkoročni keš kredit

Iznos kredita

400.000 dinara

100.000 dinara

Period otplate

48 meseci

12 meseci

Mesečna rata

9.854,74 dinara¹

9.798,30 dinara¹

8.646,59 dinara

Nominalna kamatna stopa (godišnja)*

8,49%, promenljiva (6,87% + 3M BELIBOR)

8,19% (6,57% + 3M BELIBOR)

 


6,9%, fiksna

EKS¹ 8,83% 10,23% 7,12%

Naknada za odobravanje kredita

0 dinara

Trošak menica

100 dinara

Trošak Kreditnog biroa

246 dinara

Premija osiguranja mesečno na ostatak duga

/

0,1308%

/

Ukupan iznos koji klijent plaća

473.373,76 dinara¹ 484.161,28 dinara¹ 104.105,03 dinara

 


* Kod kredita sa promenljivom NKS, kamatna stopa se usklađuje sa vrednošću 3MBELIBOR-a na kvartalnom nivou.

¹ Za obračun mesečne rate, preračun vrednosti nominalne kamatne stope, EKS-a i obračun ukupnog iznosa iz primera korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 10.02.2020. (1,62%)