OTP banka preuzela Banku Societe Generale Albania

utorak, 02. april 2019.

 

OTP Banka je 29. marta uspešno okončala još jednu finansijsku transakciju i time postala 100% vlasnik Banke Societe Generale Albania, albanske podružnice Societe Generale Grupe.

Sa tržišnim udelom od skoro 6%, Banka Societe Generale Albania je peta najveća banka na bankarskom tržištu u Albaniji i kao univerzalna banka je aktivna kako u segmentu poslovanja sa stanovništvom, tako i u segmentu poslovanja sa privredom.

Kao rezultat ove poslednje akvizicije, naša bankarska grupa OTP Grupa je prisutna u 10 zemalja Centralne i Istočne Evrope čime je zauzela još značajniju ulogu u Evropi i na tržištima gde je prisutna.