Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima

Potvrde o plaćenim porezima i doprinosima

petak, 29. januar 2021.

 

Poštovani klijenti,

obaveštavamo vas da je Vojvođanska banka a.d. pripremila potvrde o plaćenim porezima i doprinosima (obrazac PPP-PO) za 2020. godinu.

Potvrde su pripremljene u skladu sa zakonskim propisima.

Za izdavanje navedene potvrde svi zainteresovani klijenti se mogu obratiti našim zaposlenima u filijalama Banke, a u skladu sa radnim vremenom filijala koje se nalazi na LINKU.