Vojvođanska banka i OTP Grupa u potrazi za novim startap partnerima

petak, 18. oktobar 2019.

 

Prijavljivanje za OTP Startap Partnerski Program počinje od sredine oktobra

 

Razvijene startap i skejlap kompanije imaju priliku da do 22. novembra konkurišu za treći međunarodni partnerski program OTP Grupe koji će biti pokrenut sledećeg proleća sa ciljem olakšavanja saradnje između inovativnih kompanija i OTP Grupe. Po prvi put Vojvođanska banka u Srbiji učestvuje u programu, a takođe je identifikovala poslovne potrebe za aplikacije. Prihvaćene startap kompanije imaće priliku da sa Bankom sprovedu pilot projekte i da kasnije postanu dugoročni partneri OTP Grupe. Dobiće posvećenu podršku od rukovodioca banke, iskusnih mentora i stručnih partnera.

Budimpešta, 14. oktobar 2019. godine – OTP Banka iz Mađarske pokreće treću seriju svog međunarodnog startap partnerskog programa pod nazivom OTP Startap Partnerski program koji se od 14. oktobra 2019. godine otvara za prijave startap kompanija sa potvrđenim proizvodima spremnim za tržište kao i skejlap kompanija.

startup

Predstojeće izdanje programa nudi startap i skejlap kompanijama koje budu konkurisale još veće mogućnosti za razvoj poslovanja. Inicijativa je na nivou Grupe, tj. po prvi put pet supsidijara OTP bankarske grupe se pridružuje programu pored centrale iz Mađarske. Stoga će pilot projekat pored Mađarske biti sproveden u brojnim zemljama regiona Centralne i Istočne Evrope. Pored toga, pošto je cilj inicijative da što više startap kompanija postane dugoročan partner Grupe, nakon tromesečnog perioda pilot projekta programu se dodaje šestomesečni period razvoja proizvoda („rollout“) koji ima za cilj pružanje dalje podrške saradnji. Ova faza biće dostupna kohortnim kompanijama sa najboljim performansama.

Osim što startap i skejlap kompanijama pruža mogućnost rada na projektima koji se orijentišu na rezultate zasnovane na stvarnim poslovnim potrebama, program takođe stavlja naglasak na ubrzanje razvoja poslovanja kroz široku mrežu mentora i međunarodne mogućnosti umrežavanja. Ovo se takođe odražava kroz širok spektar programskih partnera, od vodećih međunarodnih korporacija do priznatih orkestratora inovacionog ekosistema.

OTP Startap Partnerski Program traži kompanije iz sledećih 5+1 oblasti:

• Napredni alat za podatke i analitiku (Advanced data & analytics tool)

• Korisničko iskustvo i pružanje usluge (Customer experience & servicing)

• Interna efikasnost (Internal efficiency)

• Inovacije proizvoda (Product innovations)

• Bankarstvo za mala i srednja preduzeća (SME banking)

• Potpuno inovativna i disruptivna rešenja, koje ne spadaju u nijednu od gore navedenih kategorija, ali se odnose na bankarski sektor.

Prijave će se ocenjivati u postupku odabira od tri koraka. Nakon popunjavanja online obrasca za prijavu, izabrani kandidati biće pozvani na online intervju sa predstavnicima odgovarajućih poslovnih jedinica OTP-a; konačno, najperspektivnije prijavljene kompanije imaće priliku da se sastanu sa donosiocima odluka Grupe u Budimpešti na dvodnevnom događaju „Selection Camp” u januaru 2020. godine. Tromesečni pilot projekat i mentorski period trajaće od početka marta do kraja maja 2020. godine tokom kojeg će se saradnja odvijati uglavnom online. Predstavnici kohortnih kompanija biće pozvani u Mađarsku ili u druge banke supsidijare na nekoliko dana tokom meseca kako bi razmotrili napredak pilot projekta i učestvovali u ličnim radionicama i sesijama za mentorski rad.

Krajem maja startap kompanije će tokom Demo dana predstaviti rukovodstvu bankarske grupe, kao i predstavnicima brojnih vodećih korporativnih partnera i investitora, rezultate pilot projekta. Nakon toga, najuspešnije kohortne kompanije mogu nastaviti saradnju sa OTP Grupom tokom šestomesečne faze razvoja proizvoda („rollout”).

„Tokom naša prethodna dva startap programa, ispitali smo gotovo 500 startap kompanija za moguću saradnju i sproveli pilot projekte sa njih 17. Pre najave novog programa, uvek nastojimo da postupamo shodno stečenom znanju iz prethodnih serija, tako da ove godine završavamo tromesečni period pilot projekta sa šestomesečnom fazom razvoja proizvoda kako bismo dodatno podstakli dugoročnu saradnju. Takođe smo uzbuđeni što ćemo program proširiti na pet banaka supsidijara OTP Grupe, koje su izrazile nameru da se pridruže inicijativi. Zahvaljujući njihovom učešću i podršci, ovogodišnji program biće u potpunosti međunarodnog karaktera, kako u pogledu profila startap kompanija, tako i poslovnih jedinica pilot projekta”, izjavio je u vezi sa pokretanjem programa Andras Fischer, direktor Sektora za inovacije u poslovanju sa stanovništvom OTP Banke.

Za više informacija o OTP Startap Partnerskom Programu molimo posetite www.otpstartup.com