Zanima me!

 
Vojvođanska banka

 

 

 

 

Olimpijski-kes-kredit-za-penzionere OKK-za-penzionere Olimpijski-kes-Vojvodjanske-banke Olimpijski-kes-kredit-Olimpijskog-tima-Srbije

O PONUDIarrow-down icon


Reprezentativni
primerarrow-down icon

  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit sa osiguranjem u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 RSD
Period otplate u mesecima 48
Mesečni anuitet 8.197,48 RSD 8.501,54 RSD
Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa 14% 16%
EKS* (na godišnjem nivou)
15.01%
17.30%
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 0 RSD
Trošak 2 blanko menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća 393.825,28 RSD 408.419,95 RSD
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 28.04.2020.godine

KALKULATOR KREDITA

 

KREDIT

MESEČNA RATA

PERIOD OTPLATE

NAKNADA ZA PUŠTANJE KREDITA U KORIŠĆENJE

*kalkulator je informativnog karaktera i odnosi se samo na klijente Vojvođanske banke.
Dodatni podaci:

Visina mesečnih primanja:Želim da me kontaktirate:


Ovim dajem izričitu saglasnost i dozvoljavam Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Banka“) da koristi moje lične podatke u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti za potrebe kontaktiranja i obrade podataka potencijalnih klijenata Banke radi apliciranja za jedan od proizvoda ili usluge Banke. U okviru ovoga vam dalje dozvoljavam da moje lične podatke čuvate do povlačenja moje saglasnosti, ali najduže do ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni.
​- Pravna osnova za gorenavedenu obradu podataka od strane Bank​-e je ova izjava. Ovu izjavu dajem dobrovoljno, i imam pravo da povučem moju saglasnost u bilo kom trenutku bez ograničenja slanjem obaveštenja na bilo koju od adresa navedenih pod tačkom 1. Obaveštenja o privatnosti. Povlačenje saglasnosti ne povlači nikakve posledice po mene. Povlačenje saglasnosti, međutim, ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.
Ovim izjavljujem da sam pročitao/la na sledećem linku: Obaveštenje o privatnosti i da razumem njegov sadržaj, te stoga dobrovoljno i definitivno dajem saglasnost na osnovu adekvatnih informacija u obaveštenju. Izjavljujem da je moja izričita saglasnost data uz potpuno znanje i svest o gorenavedenom.