olimpijski-kes-kredit-za-penzionere kes-kredit-sa-osiguranjem-za-penzionere olimpijski-kes-kredit-vojvodjanske-banke-za-penzionere okk-olimpijski-kes-kredit-vojvodjanske-banke-za-penzionere

Olimpijski keš kredit
za penzionere

  • Fiksna kamatna stopa
  • Bez naknade za puštanje kredita
  • Besplatno životno osiguranje
Keš krediti Vojvođanske banke /OKK Keš Krediti/Olimpijski keš kredit

Olimpijski keš kredit za penzionere je keš kredit sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom tokom celog perioda otplate i bez naknade za puštanje kredite. Dodatna pogodnost Olimpijskog keš kredita za penzionere je besplatno životno osiguranje tokom celog perioda otplate.


Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 dinara za klijente banke*, odnosno do 1.200.000 dinara za ostale klijente.

Period otplate: od 13 do 83 meseca za klijente banke* u zavisnosti od visine penzije, odnosno do 72 za ostale klijente.

Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa za klijente banke*: 14%.

Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa za ostale klijente: 16%.

Bez naknade za puštanje kredita u korišćenje.

Obezbeđenje: dve blanko menice za klijente banke*, dve blanko menice i administrativna zabrana za ostale klijente.


*fizičko lice koje prima penziju preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri

  Klijenti banke Ostali klijenti
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit sa osiguranjem u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita 300.000 RSD
Period otplate u mesecima 48
Mesečni anuitet 8.197,48 RSD 8.501,54 RSD
Fiksna godišnja nominalna kamatna stopa 14% 16%
EKS * (na godišnjem nivou)
15.01%
17.30%
Naknada za puštanje kredita u korišćenje 0 RSD
Trošak 2 blanko menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća 393.825,28 RSD 408.419,95 RSD
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 28.04.2020.godine
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije