opsti-uslovi-poslovanja-pravna-lica opsti-uslovi-poslovanja-privreda-Vojvodjanska-banka naknade-i-provizije- pravna-lica tarife-naknade-i-provizije-pravna-lica

Opšti uslovi poslovanja
i Naknade/Tarife

Оpšti uslovi poslovanja /Pravna lica

Pravna lica

Opšti uslovi poslovanja koji važe od 26.04.2019. godine

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja u vezi sa platnim uslugama


Naknade i provizije (tarife) za platne usluge koji važe od 26.04.2019. godine

Naknade i provizije za poslovne klijente MSE


Naknade i provizije za poslovne klijente privrede


Terminski plan izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija koji važe od 26.04.2019. godine

Naknade i provizije za kreditne i dokumentarne proizvode