Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Vojvođanske banke

Tarife i Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima

Platne usluge

Dana 18.12.2014. godine donet je Zakon o platnim uslugama Sl. Glasnik RS br. 139/2014 kojim se, pored ostalog, regulišu uslovi i način pružanja platnih usluga. Zakon se primenjuje od 01.10.2015. godine. Banka je uskladila svoje poslovanje sa korisnicima platnih usluga sa kojima je imala zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ili drugi ugovor o platnim uslugama s trajnim izvršenjem, usklađivanjem Opštih uslova poslovanja.


Pisma obaveštenja poslata klijentima - 2015


Pisma obaveštenja poslata klijentima - 2018

Pisma obaveštenja poslata klijentima - 2019

Tarife i opšti uslovi poslovanja sa pravnim licima svrstanim u segment Mali Biznis i preduzetnicima

Platne usluge

Dana 18.12.2014. godine donet je Zakon o platnim uslugama Sl. Glasnik RS br. 139/2014 kojim se, pored ostalog, regulišu uslovi i način pružanja platnih usluga. Zakon se primenjuje od 01.10.2015. godine. Banka je uskladila svoje poslovanje sa korisnicima platnih usluga sa kojima je imala zaključen ugovor o otvaranju i vođenju računa, ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice ili drugi ugovor o platnim uslugama s trajnim izvršenjem, usklađivanjem Opštih uslova poslovanja.

Pisma obaveštenja poslata klijentima - 2015