Životno osiguranje uz dozvoljeno prekoračenje i kreditne kartice
osiguranje-uz-prekoracenje-i-kartice osiguranje-uz-prekoracenje-i-kartice-voban osiguranje-uz-prekoracenje-i-kartice-vb ; voban-osiguranje-uz-prekoracenje-i-kartice

Životno osiguranje uz dozvoljeno
prekoračenje i kreditne kartice

Osiguranje /Životno osiguranje uz dozvoljeno prekoračenje i kreditne kartice
  • Životno osiguranje –osiguranje za slučaj smrti i za slučaj invaliditeta usled nesrećnog slučaja
  • Osiguranik može biti lice do 69 godina pristupne starosti
  • Trajanje osiguranja ne može biti duže od trajanja bankarskog proizvoda
  • Premija zavisi od pristupne starosti, pola i trajanja osiguranja
  • Osigurana suma je jednaka iznosu odobrenog kredita po dozvoljenom prekoračenju i kreditnoj kartici
  • Vinkulacija se ugovora na banku do iznosa obaveze po osnovu bankarskog proizvoda

Kome je proizvod namenjen?

Osiguranje je namenjeno svima onima koji sebi i svojoj porodici žele da obezbede sigurnost i finansijsku zaštitu u budućnosti za slučaj da nastupe neželjeni događaji. Prednost ovog programa je mogućnost da kroz niske premije osiguranja sebi ili svojoj porodici obezbedite visoke osigurane sume