Osnovni podaci o banci

Osnovni podaci

Naziv: Vojvođanska banka a.d. Novi Sad

Adresa: Trg slobode 5, 21101 Novi Sad


Matični broj: 08603537

Poslovni račun: 908-32501-57

PIB: 100584604

Delatnost: 6419

S.W.I.F.T. OTPVRS22