OTP grupa

OTP Group

otp-grupa-voban

OTP Grupa se nalazi među evropskim bankarskim grupacijama koje se mogu pohvaliti najboljim pozicijama po pitanju kapitala i likvidnosti, i koja je uvek u mogućnosti da obezbedi uslove stabilnog poslovanja i rasta. Profitabilnost poslovanja je ključni preduslov kontinuiranog rasta i održive obnove. Bankarska grupa je prisutna u 11 zemalja, uključujući Srbiju, sa preko 20 miliona klijenata i više od 36 hiljada zaposlenih a trenutno se proces integracije vodi i u Crnoj Gori, dok je nedavno okončan u Bugarskoj. U prethodnoj godini, OTP Grupa je ostvarila rekordno visok konsolidovani profit od 1,2 milijardi evra, dok je treći kvartal 2020. godine zaključila sa konsolidovanom dobiti u iznosu od 515 miliona evra nakon oporezivanja. Sve banke su poslovale profitabilno u okviru grupacije i učestvuju sa 50% u ukupnoj dobiti Grupe, pri čemu je povećano tržišno učešće u svim ključnim segmentima u Mađarskoj i Srbiji. Konsolidovana prilagođena dobit u prvih 9 meseci obuhvatala je gotovo 637 miliona evra, dok je prilagođeni prinos na kapital (ROE) za taj period porastao je na 13,2%.

OTP Grupa u Srbiji je prisutna kroz poslovanje Vojvođanske banke i OTP banke koje se trenutno nalaze u procesu integracije koje će trajati do maja 2021. godine, a koje će rezultirati stvaranjem jedne od vodećih finansijskih institucija u Srbiji po veličini aktive, broju filijala i veličini kreditnog i depozitnog portfolija.

OTP Grupa je pionir u digitalizaciji i već 25 godina proaktivno deluje na polju digitalne transformacije svog poslovanja i implementacije novih tehnologija na finansijskom tržištu. Strateška orijentacija na inovacije je otvorila mogućnost rada sa gotovo 900 startap kompanija uz ostvarenih 30 pilot projekata, a upravo je u toku četvrti OTP Startap Partnerski Program koji predstavlja najopsežniji program inovacija Grupe do sada, jer su sve članice grupacije, uključujući Vojvođansku i OTP banku, u potrazi za startap partnerima koji podržavaju njihove poslovne ciljeve.

Predhodnica banke OTP Bank, National Savings Bank, osnovana je 1949. godine kao nacionalna, državna banka za pružanje usluga vezanih za depozite i kredite stanovništva. Njene aktivnosti i ovlašćenja su se postepeno širila tokom narednih godina.

National Savings Bank je 1990. godine postala javno preduzeće sa akcijskim kapitalom od 23 milijarde forinti. Ime joj je promenjeno u National Savings and Commercial Bank. Potom su se aktivnosti koje nisu vezane za bankarsko poslovanje odvojile od banke, uključujući i povezane organizacione jedinice. Privatizacija banke OTP Bank je počela 1995. godine. Vlasničku strukturu trenutno karakteriše raznolikost – akcionari su uglavnom privatni i institucionalni (finansijski) investitori.

OTP Bank je započela svoje međunarodno širenje poslovanja u zemljama centralne i istočne Evrope, koje pružaju veliki potencijal za ekonomski rast sličan Mađarskoj. Prethodnih godina je OTP Bank završila nekoliko uspešnih akvizicija, čime je postala ključan igrač u regionu. OTP Grupa trenutno posluje u Albaniji (Banka OTP Albania), Bugarskoj (DSK Bank), Hrvatskoj (OTP banka Hrvatska), Rumuniji (OTP Bank Romania), Srbiji (Vojvođanska banka, OTP banka Srbija), Sloveniji (SKB Banka), Ukrajini (CJSC OTP Bank), Rusiji (OAO OTP Bank), Moldaviji (Mobiasbanca) i Crnoj Gori (Crnogorska komercijalna banka, Podgorička banka) preko svojih zavisnih društava. Bankarska grupa je lider na tržištu ili među liderima na tržištu u Bugarskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Strateški cilj OTP Grupe je da postane najuspešnija univerzalna bankarska grupa u centralnoj i istočnoj Evropi. Bankarska grupa nastoji da se neprestano razvija da bi pružila jedinstvene, pogodne i savremene usluge kako stanovništvu, tako i klijentima privrede kojima je jednostavnije i brže pristupiti, i koje olakšavaju suočavanje sa izazovima digitalnog doba i ispunjenje očekivanja klijenata.

OTPgroup