okk okk okk okk

OKK Keš kredit bez osiguranja

  • Rok otplate i do 83 meseca za klijente Banke!
Keš krediti /OKK Keš Krediti/OKK Keš kredit bez osiguranja

Nudimo vam jednostavan, privlačan, rastegljiv, isplativ, dugoročan nenamenski keš kredit sa osiguranjem, kome samo vi nalazite namenu.


Otvoreni Keš Kredit Vojvođanske banke kreiran je da izađe u susret vašim željama.

Da vaše OK lako postane OKK!


Uslovi kreditiranja

Kredit je namenjen klijentima koji su u radnom odnosu.

Iznos kredita: od 20.000 do 2.000.000 dinara samo uz menicu i administrativnu zabranu

Period otplate: od 13 do 83 meseca za klijente Banke*, u zavisnosti od visine primanja, a za ostale klijente do 72 meseca.

*fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Promenljiva kamatna stopa za klijente Banke*: 3M BELIBOR + 6,87% na godišnjem nivou

Promenljiva kamatna stopa za ostale klijente: 3M BELIBOR + 11,82% na godišnjem nivou

Metoda obračuna kamatne stope: Proporcionalna

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:

- 2% od iznosa odobrenog kredita za klijente Banke.

- 3% od iznosa odobrenog kredita za ostale klijente

Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita.


*fizičko lice koje prima platu preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Reprezentativni primeri

  Klijent sa prijemom plate preko računa u Vojvođanskoj banci Klijent sa prijemom plate preko računa u drugoj banci
Vrsta kredita Otvoreni keš kredit bez osiguranja u dinarima
Valuta kredita RSD
Kriterijumi za indeksiranje Kredit je bez indeksacije
Iznos kredita u dinarima 300.000 300.000
Period otplate u mesecima 60 60
Mesečni anuitet u dinarima 6. 151.90 6. 890.82
Godišnja nominalna kamatna stopa 8,49% (3M BELIBOR + 6,87%) 13,44% (3M BELIBOR + 11,82%)
EKS * (na godišnjem nivou)
9,82%
15,92%
Naknada u dinarima za puštanje kredita u korišćenje 6.000 9.000
Trošak 2 blanko menice u dinarima 100 100
Izveštaj Kreditnog biroa u dinarima 246 246
Ukupan iznos koji klijent plaća u dinarima 375,460.20 422,795.43
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
*U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 3M BELIBOR-a na dan 12.02.2020. (1,62%)

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 3M BELIBOR -a vrši se na kvartalnom nivou.

okk

Kako do dobijem Otvoreni Keš Kredit?


Pozovite ili dođite da se dogovorimo! Kredit možete dobiti ukoliko ste zaposleni ili ste preduzetnik-paušalac. OKK možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa Vojvođanske banke ili ne – svakako preporučujemo da svoju zaradu primate preko računa u našoj banci, jer u tom slučaju dobijate povoljnije uslove kreditiranja. Ukoliko ste penzioner, imamo rešenje i za vas.

 

refinansiranje

Refinansiranje


Refinansirajte postojeće kredite, kreditne kartice, dozvoljeni minus, uz mogućnost dobijanja dodatnog keša!

 


 


 

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije