Vojvođanska banka a.d. | paket-za-mlade
paket-za-mlade paket-za-mlade-voban-banka paket-za-mlade-vojvodjanska-banka paket-za-mlade-od-18-do-25-godina

Paket za mlade

Paketi za fizička lica / Paket za mlade

Kome je namenjem Paket za mlade?

Paket za mlade namenjen klijentima između 18 i 25 godina.

Pozovite Kontak centar banke na broj 0800 23 23 22 i saznajte više detalja, ili posetite filijale Vojvođanske banke i postanite vlasnik Paketa za mlade, koji će zadovoljiti sve Vaše potrebe.

Zašto izabrati Paket za mlade?

Vojvođanska banka prati potrebe i zahteve svojih klijenata. Sagledavajući aktivnosti klijenata od 18 do 25 godina Banka je kreirala paket usluga i proizvoda koji su namenjeni mladima. Pored dinarskog i deviznog tekučeg računa, kao obavezni elementi ovog paketa su i usluge elektronskog bankarstva (e-banking i m-banking), koje su kod klijenata od 18 do 25 godina prepoznate kao posebno važne.

U okviru Paketa za mlade ove usluge su dostupne po jednoj, povoljnijoj ceni.

Šta možete koristiti u Paketu za mlade?

Obavezni elementi paketa:

Opcioni elementi paketa:

Osnovna cena paketa za obavezne elemente paketa 150 dinara, mesečno.

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni element paketa.

Naknade-i-provizije

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije Paketa za mlade od 18 do 25 godina.

 


 


 

 

Na našem kalkulatoru izračunajte cenu paketa, uključenjem ili isključenjem opcionih elemenata paketa:


Opcioni elementi paketa:


Mesečne naknade:


Valuta:


RSD

150,00