paketi paketi paketi paketi

Paket za klijente ličnog bankarstva

 • Visa Gold debitna kartica
 • Mastercard Gold kreditna kartica
 • Kupujte do 1.000 evra mesečno po srednjem kursu NBS
Paketi /Paket za klijente ličnog bankarstva
Ekskluzivni paket za klijente koji traže sve što savremeno bankarstvo nudi! Otvorite Paket za klijente ličnog bankarstva u bilo kojoj filijali Vojvođanske banke.

Šta sve možete koristiti u okviru Paketa za klijente ličnog bankarstva?

Obavezni elementi paketa:

 • Dinarski i devizni EUR tekući račun
 • DinaCard debitna kartica
 • Visa Gold debitna kartica
 • Elektronsko bankarstvo
 • Mobilno bankarstvo

Opcioni elementi paketa:

 • Bonus štedni račun za sredstva po viđenju uz mogućnost kupovine do 1.000 EUR mesečno po srednjem kursu NBS
 • SMS servis
 • Mastercard Gold kreditna kartica
 • Mastercard Insatallment kreditna kartica
 • Visa Olympic kreditna kartica
 • Visa Moja kreditna kartica
 • Sef

Osnovna cena paketa za obavezne elemente paketa 350 dinara, mesečno

Ukupna mesečna cena paketa predstavlja zbir osnovne cene paketa i cena za svaki opcioni element paketa.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

   

 

Na našem kalkulatoru izračunajte cenu paketa, uključenjem ili isključenjem opcionih elemenata paketa:


Opcioni elementi paketa:

Mesečne naknade:

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

RSD

350,00