Izmene u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom pravnih lica i preduzetnika od 01-04-2021
Međunarodni-platni-promet medjunarodni-platni-promet medjunarodni-platni-promet-voban medjunarodni-platni-promet-vojvodjanska-banka

Izmene u obavljanju
platnog prometa sa
inostranstvom pravnih lica
i preduzetnika
od 01.04.2021.

Platni promet /Izmene u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom pravnih lica i preduzetnika od 01.04.2021.

Obaveštavamo Vas da je Narodna banka Srbije donela Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom koje je objavljeno u Službenom Glasniku RS br 98/2020 od 10. jula 2020. godine. Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50, na osnovu koje su uvedeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza i uvoza robe (šifra osnova 112-Roba) i to:

  • u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji ispostavljate;
  • u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate.

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.

Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44) odnosno koji će biti naveden u carinskoj ispravi ukoliko carinjenje robe nije izvršeno, a zbir naplaćenih odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12a naloga za naplatu, odnosno 7a naloga za plaćanje treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112.

Napominjemo da ste saglasno Uputstvu odgovorni za tačnost podataka, a ujedno bismo želeli da ukažemo da se svi statistički podaci iz Vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja.

Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine ( datum primene objavljen u Sl. Glasniku RS br 154 od 23. decembra 2020. godine), molimo da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.04.2021. bili u mogućnosti da nam dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

Klinkom na sledeće linkove možete pronaći:

U slučaju da imate potrebu za nekim dodatnim pitanjem, ili imate sugestiju, koristimo priliku da Vas uputimo da se obratite našem Kontakt centru na broj 0800 23 23 22 ili upućivanjem dopisa/e-maila na zvaničnu email adresu banke info@voban.rs