Platni računi
platni-računi-Vojvođanska-banka platni-računi-Vojvođanske-banke platni-računi-Voban platni-računi

Platni računi

 • Dinarski ili devizni tekući računi
 • Platni račun sa osnovnim uslugama

DINARSKI I DEVIZNI TEKUĆI RAČUN

Dinarski i devizni tekući računi Vojvođanske banke su namenjeni svim fizičkim licima bez obzira da li primaju platu, penziju ili im je račun potreban u druge svrhe.

Otvaranje dinarskog i deviznog tekućeg računa je besplatno, pri čemu ste u mogućnosti da koristite brojne usluge banke:

 • Prijem novca na račun, iz zemlje i inostranstva
 • Plaćanje platnim karticama
 • Izdavanje čekova
 • Dozvoljeno prekoračenje
 • SMS usluga
 • Servis elektronskog bankarstva i dr.

Dinarski i devizni tekući račun mogu biti uključeni u pakete koje Vojvođanska banka ima u svojoj ponudi.

PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA

Platni račun sa osnovnim uslugama Vojvođanske banke je namenjen fizičkim licima koja imaju zakonit boravak u Republici Srbiji bez obzira da li primaju platu, penziju ili im je račun potreban u druge svrhe.

Platni račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.

Osnovne usluge koje se odnose na dinarski platni račun sa osnovnim uslugama obuhvataju:

 • usluge otvaranja, vođenja i gašenja računa,
 • usluge uplate gotovog novca na račun,
 • usluge isplate gotovog novca sa računa na šalterima ili bankomatima i drugim sličnim uređajima,
 • usluge prenosa novčanih sredstava sa/na račun i to direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja uključujući trajni nalog.

Platni račun ne može biti uključen u paket, niti je moguće korišćenje čekova.


Ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje platnog računa sa osnovnim uslugama.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije