Oglasi

Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina

Banka oglašava prodaju sledećih nekretninaoglasi

Poštovani klijenti,


Ostale oglase za prodaju nekretnina možete pogledati ovde .

 

 


Vrsta oglasa:

21/01/2021
Prodaja vozila - Teleskopski viljuškar FARESIN 6.25 WALLABY

U okviru stečajnog postupka St.15/2020 nad društvom „CONFIDO TIM“ doo u stečaju prodaje se sledeće vozilo:     1. Teleskopski viljuškar „FARESIN“ 6.25 WALLABY, zapremina motora 52kW, godina proizvodnje 2011. Početna cena iznosi RSD 1.763.751 (50% od procenjene vrednosti) Depozit za učešće na prodaji...

21/01/2021
Prodaja nepokretnosti u Jagodini

Vojvođanska banka a.d. ovim Oglasom raspisuje poziv za dostavljanjem ponude za prodaju neposrednom pogodobom nepokretnosti u skladu sa Zakonom o hipoteci, a na osnovu pravosnažnog Rešenja Službe za katastar nepokretnosti br.952-02-12-023-26237/2019. godine od 20.12.2019. godine, za nepokretnost:    ...

19/01/2021
Prodaja nepokretnosti u Česteregu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 i pomoćna zgrada br. 2 u Česteregu u ul. Šošinoj br. 18 koje su istaknute na parc. br. 874 K.O. Čestereg ( ukupna površina parcele 1099 m2 ), vlasništvo izvršnog dužn...

19/01/2021
Prodaja automobila marke Volkswagen Golf 1991 godište

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS POKRETNOSTI:     Automobil marke Volkswagen golf 16k, registarskih oznaka PN 023-CT, broj šasije WVWZZZ1GZMW654962, broj motora RP748214, radne zapremine motora 1781 cm, snage motora 66kw, proizvedeno 1991. godine...

19/01/2021
Prodaja traktora marke IMT- 542 sa kabinom

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prvu javnu prodaju pokretnih stvari u Čajetini.     OPIS POKRETNIH STVARI:     1. Traktor marke IMT- 542 sa kabinom procenjene vrednosti 354.000,00 dinara Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja na dan 23.02.2021. godine u ...

18/01/2021
Prodaja nepokretnosti u Bačkoj Topoli

Prodaje se prizemna porodična kuća sa dva pomoćna objekta u Bačkoj Topoli, ul. Aleksandra Puškina br. 54 za početnu cenu od 1.811.600,00 dinara.     Prodaja će se odrzati putem javnog nadmetanja dana 09.02.2021. godine u 14.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Bojane Milanović Nedeljković u Su...

15/01/2021
Prodaja nepokretnosti – KO lalić

Prodaju se usmenim i javnim nadmetanjem sledeće nepokretnosti:     1. Porodična stambena zgrada broj 1, površine u gabaritu 99m2 na parceli 602, upisano u LN broj 548 KO Lalić u iznosu od RSD 978.860 (70% iznosi RSD 685.202) na parceli 602, upisano u LN broj 548 KO Lalić u iznosu od RSD 978.860 (70%...

08/01/2021
Prodaja porodične stambene zgrade u Sutjesci – drugo javno nadmetanje

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 u Sutjesci u ul. Ive Lole Ribara br. 41 koja je istaknuta na parc. br. 189 K.O. Sutjeska ( površina parcele 548 m2 ), vlasništvo izvršnog dužnika u celosti u udelu 1/...

05/01/2021
Prodaja nepokretnosti putem neposredne pogodbe u selu Brezna

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju neposrednom pogodbom nepokretnosti u selu Brezna, opština Gornji Milanovac.     OPIS NEPOKRETNOSTI: 1/2 – jedna polovina idealna od:     1. Kp. br. 384/3, ulica Kremen, po kulturi livada 7. Klase, površine 2.695 m2, upisano u lis...

23/12/2020
Prodaja nepokretnosti u Baču putem neposredne pogodbe

U izvršnom postupku koji se vodi kod javnog izvršitelja mr Vujadina Masnikose u Novom Sadu po predlogu izvršnog poverioca Vojvođanske banke ad Novi Sad, prihvaćena je  prodaja neposrednom pogodbom nepokretnosti:     Zgrada poslovnih usluga, broj zgrade 1, površine u gabaritu 269m2 na adresi Jugoslov...

Prikazujemo 1-10 od 123 rezultata. Pretraga završena za 0.007 sekundi.