Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina

Banka oglašava prodaju sledećih nekretninaoglasi

Poštovani klijenti,


Ostale oglase za prodaju nekretnina možete pogledati ovde .

 

 


Vrsta oglasa:

15/10/2020
Prodaja nepokretnosti u Novom Bečeju

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 u Novom Bečeju u ul. Radnička br. 113 koja je istaknuta na parc. br. 3872 K.O. Novi Bečej ( površina parcele 584 m2 ), vlasništvo izvršnog dužnika u celosti u udelu 1...

15/10/2020
Prodaja nepokretnosti u Baču

U izvršnom postupku koji se vodi kod javnog izvršitelja mr Vujadina Masnikose u Novom Sadua po predlogu izvršnog poverioca Vojvođanske banke ad Novi Sad, određena je prva javna prodaja nepokretnosti: Zgrada poslovnih usluga, broj zgrade 1, površine u gabaritu 269m2 na adresi Jugoslovenske narodne a...

14/10/2020
Prodaja poslovnih objekata u Zaječaru

U okviru postupka broj I I 33/17 pred javnim izvršiteljem Draganom Lekovićem određuje se druga prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnih stvari izvršnog dužnika M FE S doo za dan 26.10.2020. godine sa početkom u 10:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja u Zaječaru, ul. Grobljanska broj...

14/10/2020
Prodaja nepokretnosti Kruševac KO Globoder

ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД НОВИ САД, као извршни поверилац, оглашава друго јавно надметање следећих непокретности уписаних у лист непокретности 553 КО Глободер:     - к.п.бр. 1416, потес Селиште. њива l. класе. површине 18492 m2 - к.п.бр.2633/1, потес Село, њива 2.класе, површине 5935 м2 - к.п.бр.2633/2, ...

06/10/2020
Prodaja fabričkih hala u Somboru

Na osnovu Rešenja Privrednog suda u Somboru, poslovni broj St 12/2016 od 26.09.2016. o sprovođenju stečajnog postupka bankrotstvom stečajnog dužnika, DOO ZASTAVA SPECIJALNI AUTOMOBILI SOMBOR, u stečaju Konjićeva br. 86, matični broj 08234477 oglašava prodaju imovinskih celina br.1-3 i stečajnog dužn...

21/09/2020
Prodaja nepokretnosti u Sidu

Prodaje se usmenim i javnim nadmetanjem nepokretnost upisan u list nepokretnosti broj 2491 KO Šid I to:     - broj parcele broj 4904, u ulici Filipa Višnjića u Šidu, broj zgrade 1 koja predstavlja stambeno–poslovnu zgradu spratnosti P+Pk, koja se sastoji od dve etaže, prizemlja koje čini poslovni pr...

16/09/2020
Prodaja nepokretnosti u KO Vlaška-Mladenovac

  U izvršnom postupku koji se vodi kod izvršitelja Marka Vukičevića iz Beograda, u toku je izvršni postupak za prodaju nepokretnosti upisane u List nepokretnosti br. 2397 KO Vlaška (Mladenovac), i to Poslovni kompleks koji se sastoji od zgrade benzinske pumpe i objekta ugostiteljstva (motel sa resto...

14/09/2020
Prodaja nepokretnosti u Ruskom Selu (1)

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI: porodična stambena zgrada br. 1 u Ruskom Selu u ul. Braće Domazet br. 27 koja je istaknuta na parc. br. 393 K.O. Rusko Selo ( površina parcele 760 m2 ), vlasništvo izvršnog dužnika u celosti u udelu...

08/09/2020
Prodaja nepokretnosti-Boljevci

Vojvođanska banka a.d. , kao izvršni poverilac, upoznaje zainteresovana lica da je u toku postupka 10 II 112/2018 zakazana prodaja putem neposredne pogodbe nepokretnosti - porodične stambene zgrade br. 1, površine 64 m2, u Boljevcima, ul. Braće Gavrajić br. 64, postojeća na kat.parceli br. 1275, upi...

08/09/2020
Prodaja nepokretnosti u Kragujevcu

Na osnovu Zaključka javnog izvršitelja Danice Čolović iz Kragujevca broj br. I.I-1439/2016 od 02/09/2020, prodaju se nepokretnosti, i to:     - katastarska parcela 9749,označena kao gradsko građevinsko zemljište, površine od 213m2 u Kragujevcu u ul. Steve Filipovića 28, sa pravom korišćenja I udela ...

Prikazujemo 1-10 od 111 rezultata. Pretraga završena za 0.009 sekundi.