Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

22/04/2019
Javna prodaja nepokretnosti - poljoprivredno zemljiste- Prokuplje

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju: nepokretnosti iz Prokuplja. OPIS NEPOKRETNOSTI: 1. Kat. parcela br. 568 po kulturi livada četvrte klase površine 193 m2 obim udela ½ što iznosi 96,5 m2, upisane u list nepokretnosti 272 KO Donja Rečica, čija tržišna vredno...

22/04/2019
Javna prodaja nepokretnosti - poljoprivredno zemljiste-KO Dobrače opština Arilje

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju: nepokretnosti iz Dobrače, opština Arilje. OPIS NEPOKRETNOSTI: ¼ - jedna četvrtina idealna od: 1. Kat. parcela br. 148, potes ostreš, po kulturi njiva osme klase, površine 0.25,61 ha, tržišne vrednosti u iznosu od 12.805,00...

25/02/2019
Prodaja nepokretnosti - Horvat Ilonka

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad oglašava javnu prodaju nepokretnosti upisanih u List nepokretnosti broj 2023 KO Ruski Krstur, i to:     - zemljište pod zgradom-objektom, površine 96m2, broj parcele 2437, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, ulica JNA 96, - zemljište uz zgradu-objekat, površine 3a...

21/02/2019
Prodaja nepokretnosti-Radulović Zoran

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI:     Stan br. 1 površine od 62 m2, sa podrumskom prostorijom površine od 22 m2, kao posebni deo zgrade br. 1 koja je istaknuta na parc. br. 1102 K.O. Vršac, Vršac ul. Miloša Obilića br. 10, vlasništv...

21/02/2019
Oglas sudska prodaja nepokretnosti-Radulović Zoran

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI:     Poslovni prostor br. 1 površiine od 60 m2, kao poseban deo zgrade br. 1 na parc. br. 4115 K.O. Vršac, Vršac ul. Dvorska, na kom posebnom delu je izvršni dužnik vlasnik sa udelom 1/1, kao i pomoć...

19/02/2019
Prodaja nepokretnosti u Bačkoj Topoli - Bogunović Lenka

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 28.03.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnost koja se u nalazi Bačkoj Topoli, p...

19/02/2019
Prodaja nepokretnosti u Bačkoj Topoli - Djurić Ljubomir

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 28.03.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnosti koje se nalazi u Bačkoj Topoli, ...

19/02/2019
Prodaja nepokretnosti u Titelu

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 28.03.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeće nepokretnosti: 1.3. Nepokretnost koja se nalazi u Titel...

14/02/2019
Prodaja nepokretnosti – Vrnjačka banka

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju putem javnog nadmetanja sledeće nepokretnosti:   Porodična stambena zgrada br. 1, bruto površine 70m2, neto površine 129,78 m2, koja se nalazi u Vrnjačkoj Banji, ul. Dušana Petrovića Šaneta br. 6, izgrađena na kp. br. 194/13 KO V...

11/02/2019
Neposredna pogodba Mileševo

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju putem neposredne pogodbe sledećih nepokretnosti:   porodična stambena zgrada broj 1 zajedno sa zemljištem pod zgradom-objektom površine 01a20m2, pomoćna zgrada broj 2 zajedno sa zemljištem pod zgradom-objektom površine 28m2, pom...

Prikazujemo 1-10 od 122 rezultata. Pretraga završena za 0.005 sekundi.