Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

11/12/2018
Prodaja nepokretnosti-njiva Koševac

Prodaje se nepokretnost – njiva 3.klase, Koševac od 24a 74m2, katastarska parcela 4592/1, list nepokretnosti br.3643 K.O. Novi Slankamen. Utvrđena tržišna vrednost RSD 396.918,72.     Prodaja nepokretnosti izvršiće se neposrednom pogodbom. Sve dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u p...

10/12/2018
Nepokretnost-Novi Sad

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi u Novom Sadu...

10/12/2018
Nepokretnost-Titel

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi u Titelu: St...

10/12/2018
Nepokretnost-Padinska Skela

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnosti koja se nalazi u Beogradu, ul. Pad...

10/12/2018
Nepokretnost-Beograd

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnosti koja se nalazi u Beogradu, i to tr...

10/12/2018
Nepokretnost-Paraćin

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnosti koja se nalazi u Paraćinu, i to st...

10/12/2018
Više nepokretnosti-Jagodina

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti:     1. Nepokretnosti koja se nalazi u Jagodini –...

10/12/2018
Nepokretnost-Šabac

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti:     Nepokretnosti koja se nalazi u Šapcu – stan ...

10/12/2018
Nepokretnost-Bačka Topola (Bogunović lenka)

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti:     Nepokretnost koja se u nalazi Bačkoj Topoli,...

10/12/2018
Nepokretnost-Bačka Topola (Đurić Ljubomir)

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koje će se održati dana 24.01.2019. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti:     Nepokretnosti koje se nalazi u Bačkoj Topoli...

Prikazujemo 1-10 od 143 rezultata. Pretraga završena za 0.004 sekundi.