Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina Voban prodaja nekretnina

Banka oglašava prodaju sledećih nekretninaoglasi

Poštovani klijenti,


Ostale oglase za prodaju nekretnina možete pogledati ovde .

 

 


Vrsta oglasa:

26/05/2020
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u Lazarevu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju: OPIS NEPOKRETNOSTI porodična stambena zgrada u Lazarevu u ul. Prvomajskoj bb istaknuta na parc. br. 1698/25 K.O. Lazarevo, vlasništvo izvršnog dužnika u 1/2 dela. UKUPNA TRŽIŠNA VREDNOST 1/2 dela porodične stambene zgrade ...

26/05/2020
Druga javna prodaja nepokretnosti u Kraljevu

I. U izvršnom postupku I.I.-5/2019 određena je druga prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti i to:     Trosoban stan broj 1, površine 49m2 koji se nalazi na prvom spratu porodične stambene zgrade broj 1, izgrađene na kat. parceli broj 3221/1 KO Kraljevo, upisane u listu nepokretnosti b...

22/05/2020
Druga javna prodaja nepokretnosti u Boru

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava  drugu javnu prodaju nepokretnosti u Boru.   OPIS NEPOKRETNOSTI:      1 br. 749, KO Podgorac 1, livada 5. klase, površine 20 a 68 m2, procenjene vrednosti 17.017,00 dinara;   2 br. 791, KO Podgorac 1, njiva 7. klase, površine 22 a 42 m2,...

18/05/2020
Druga javna prodaja pokretnih stvari u Kraljevu

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava drugu prodaju putem usmenog javnog nadmetanja pokretnih stvari u Kraljevu.   OPIS POKRETNIH STVARI:   1. Televizor VOX- procenjena vrednost 20.000,00 dinara (početna cena 10.000,00 dinara), 2. Jednodelna komoda sa četiri fioke- procenjen...

15/05/2020
Prodaja nepokretnosti - porodična stambena zgrada u Boljevcima

Vojvođanska banka a.d. kao izvršni poverilac, upoznaje zainteresovana lica da je za dan 18.06.2020. u 14:00 časova u prostorijama javnog izvršitelja Marka Vukićevića, na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 165a, zakazana aukcijska prodaja nepokretnosti - porodične stambene zgrade br. 1, površ...

09/03/2020
Prodaja nepokretnosti (poslovno stambene zgrade i zemljišta) u Šidu, u ulici Filipa Višnjića

Prodaje se usmenim i javnim nadmetanjem nepokretnost u vlasništvu izvršnog dužnika Milenka Stojanovića iz Šida upisana u list nepokretnosti broj 2491 KO Šid I to: - broj parcele broj 4904, u ulici Filipa Višnjića u Šidu, broj zgrade 1 koja predstavlja stambeno–poslovnu zgradu spratnosti P+Pk, koja s...

02/03/2020
Druga javna prodaja nepokretnosti u selu Brezna, opština Gornji Milanovac

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava drugu javnu prodaju nepokretnosti u selu Brezna, opština Gornji Milanovac.     OPIS NEPOKRETNOSTI:     1/2 – jedna polovina idealna od:     1. Kp. br. 384/3, ulica Kremen, po kulturi livada 7. Klase, površine 2.695 m2, upisano u list nep...

02/03/2020
Prodaja nepokretnosti u Ribnici

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava     AUKCIJSKU PRODAJU     Koja će se održati dana 14.04.2020. godine, u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad Novi Sad i to za sledeću nepokretnost: Porodičan stambena zgrada broj 1. površi...

27/02/2020
Prodaja nepokretnosti - KO Šatornja

VOJVOĐANSКA BANКA AD NOVI SAD, kao izvršni poverilac, oglašava PRVU JAVNU prodaju sledećih nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti KO 369 ŠATORNJA:     - Njiva 4.klase, površine 3098m2, na kp.br.674/1, potes Kod kuće, označeno kao poljoprivredno zemljište, u privatnoj svojini sa udelom 1/l izvrš...

31/01/2020
Prodaja neposrednom pogodbom pokretnih stvari u Čačku (1)

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju neposrednom pogodbom pokretnih stvari u Čačku.     OPIS POKRETNIH STVARI:     1. Šporet Sloboda Čačak 1980. g. (tržišna vrednost 4.000,00 dinara) 2. Frižider Gorenje 1980. g. (tržišna vrednost 4.000,00 dinara) 3. Plinski gorionik...

Prikazujemo 1-10 od 96 rezultata. Pretraga završena za 0.01 sekundi.