Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

03/07/2018
Nepokretnost u Čoki

  Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 08.08.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnost koja se nalazi u Čoki, porodična...

03/07/2018
Nepokretnost u Bačkoj Topoli

  Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 08.08.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnost koja se u nalazi Bačkoj Topoli, ...

03/07/2018
Nepokretnost u Novom Sadu

  Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 08.08.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnosti koja se nalazi u Novom Sadu i t...

03/07/2018
Poljoprivredno zemljiste Ašanja

Poljoprivredno zemljište AŠANJA     Javni izvršitelj u izvršnom postupku br.I.I.-371/2017 doneo je zaključak o zakazivanju druge javne prodaje nepokretnosti upisanih u list nepokretnosti br.920 K.O.Ašanja:   poljoprivredno zemljište k.p.2165/1 njiva Trstenica površine 1ha 72ara i 65m2 upisana u lis...

03/07/2018
Industrijski objekti Pančevo

Industrijski objekti PANČEVO     U okviru stečajnog postupka nad dužnikom „Bojana“  DOO  u stečaju, Beograd, MB 07466315, prodaje se imovina stečajnog dužnika koju čini: objekat hemijske industrije, upisan kao zgrada broj 3, sa uknjiženim pravom private svojine u obimu udela od 1/1 trafo stanica, u...

22/06/2018
Prodaja pokretne opreme

Prodaja pokretne opreme, pojedinačno ili u paketu. Predmetna oprema je locirana u magacinu Banke u poslovnoj zgradi u Zrenjaninu, Trg Zorana Đinđića bb, i to:   KNJIGOVEZAČKI AUTOMATSKI NOŽ CELANGER 84*86 TOPLI STO 200*80 METALNI TROFAZNI 6 GREJAČA ROTACIONA PEGLA MONOFAZNA, 2 GREJAČA SA POSTOLJE...

22/06/2018
Prodaja nepokretnosti Tornjoš

  Porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom u Tornjošu, ul. Mora Ištvana br. 13, upisane površine 259 m2, sa pripadajućim zemljištem uz objekat površine 500 m2, i zemljištem površine 1461 m2, na katastarskoj parceli br. 358, list nepokretnosti br. 1517, KO Tornjoš.  

20/06/2018
Prodaja nepokretnosti Bačka Topola

  Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnosti koje se nalazi u Bačkoj Topoli,...

20/06/2018
Prodaja nepokretnosti Subotica

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: 1.Nepokretnost koja se nalazi u Subotici, porodič...

20/06/2018
Prodaja nepokretnosti Bački Vinogradi

  Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi u Bačkim Vinogradim...

Prikazujemo 101-110 od 171 rezultata. Pretraga završena za 0.008 sekundi.