Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

20/06/2018
Prodaja stambene porodične zgrade Bačka Topola

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac,  VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi Bačkoj Topoli, porodi...

20/06/2018
Prodaja nepokretnosti Novi Sad

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA  BANKA a.d. Novi Sad,  ovim oglasom oglašava   AUKCIJSKU PRODAJU   Koja će se održati dana 25.07.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke a.d. Novi Sad i to za sledeću nepokretnost: Nepokretnost koja se nalazi u Novom Sadu ...

18/06/2018
Oglas o prodaji Katun zemljište

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prodaju putem javnog nadmetanja sledećih nepokretnosti:   1. kp. 622, njiva 5 klase, površine 11a 13m2, potes Rid, 2. kp. 765, njiva 6 klase, površine 14a 29m2, potes Selo, 3. kp. 835, njiva 3 klase, površine 2a 62m2, potes Selo, 4. kp....

30/05/2018
Nepokretnost u Kraljevu

AUKCIJSKA PRODAJA   Nepokretnosti koja se nalazi u Kraljevu, ul. Dositejeva 3/B/11 i to: dvosoban stan,  broj posebnog dela 11, površine 56 m2, koji se nalazi u potkrovlju stambeno – poslovne zgrade, broj zgrade 1, broj ulaza 3, spratnosti 1Po+1Pr+2Sp+1Pk, sagrađene na katastarskoj parceli broj 3338...

30/05/2018
Nepokretnost u Adranima, Kraljevo

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava AUKCIJSKU PRODAJUNepokretnosti koja se nalazi u Adranima, Kraljevo i to: porodične stambene zgrade  br.1, površine u gabaritu 101 m2, neto površine 245,67 m2, koja se sastoji od  prizemlja, sprat...

21/05/2018
Kuća Obrež Proleterska 40

        Kuća  Obrež Proleterska 40   Sadržaj stranice Na osnovu Zaključka o drugoj javnoj prodaji Javnog izvršitelja Svetlane Devrnja broj I.I-172/2017 od 08.05.2018.godine  prodaju se nepokretnosti metodom javnog nadmetanja i to: Nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 622 KO Obrež a ko...

18/05/2018
Petosoban stan br. 4, u Novom Sadu, ul Daničićeva br. 5

Petosoban stan br. 4, u Novom Sadu, ul Daničićeva br. 5, na mansardi, upisane površine 86 m2, na katastarskoj parceli br. 9491/2,list nepokretnosti broj 11404, K.O. Novi Sad I.

18/05/2018
Poslovni prostor u Novom Slankamenu

Poslovni prostor u Novom Slankamenu, u ul. Cara Dušana 123, površine 72 m², na katastarskoj parceli 1513, list nepokretnosti br. 3711, KO Novi Slankamen, trenutno u zakupu na određeno vreme od strane drugog lica.

18/05/2018
Poslovni prostor u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2

Poslovni prostor u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2, površine 434 m2, na 3. spratu poslovne zgrade, na katastarskoj parceli br. 6900/35, list nepokretnosti br. 1369,  KO Novi Sad I.

18/05/2018
Garažni prostor br. 10 u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2

Garažni prostor br. 10 u Novom Sadu, ul. Branimira Ćosića 2, površine 14 m2, na 1. spratu poslovne zgrade na katastarskoj parceli br. 6900/35, upisan u list nepokretnosti br. 1369, KO Novi Sad I.

Prikazujemo 111-120 od 171 rezultata. Pretraga završena za 0.006 sekundi.