Banka oglašava prodaju sledećih nekretnina

Vrsta oglasa:

06/12/2018
Prodaja nepokretnosti - Bačko Gradište

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju:     OPIS NEPOKRETNOSTI     Cela nepokretnost upisana u listu nepokretnosti br. 4818 K.O. Bačko Gradište, parc. br. 1844 zemljište pod zgradom površine od 117 m2, parc. br. 1844 zemljište pod zgradom površine od 22 m2, parc...

03/12/2018
Porodične stambene zgrade - Čoka

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava prvu javnu prodaju: nepokretnosti izvršnog dužnika Gabora Levaia iz Čoke.     OPIS NEPOKRETNOSTI:     1. Porodična stambena zgrada broj parcele 32, upisana u list nepokretnosti 181 KO Čoka, ulica Branka Radičević 5/a, procenjene vrednost...

23/11/2018
Porodična stambena zgrada - Čačak

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju: nepokretnosti izvršnog dužnika Dušice Matović iz Čačka, grad Čačak.     OPIS NEPOKRETNOSTI:     1. Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju, površine u osnovi 63 m2, neto korisne ...

20/11/2018
Poslovni objekat – Čačak Bogdana Kapelana bb

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad obaveštava zainteresovane kupce da su u sudskom izvršnom postupku br. 12 I. Br.740/14 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Čačku prodaje nepokretnost -poslovni objekat koji se sastoji od tri zgrade sa pravom korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, u ulici Bogdana Ka...

19/11/2018
Porodična stambena zgrada – Mali Požarevac

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti upisanih u LN broj 458 KO Požarevac: - porodična stambena zgrada sagrađena na kp 1663, broj etaža PR+PK u Malom Požarevcu, ul. Drinska broj 4, procenjena na iznos od 2.634.660,00 dinara.     - kp. br....

16/11/2018
Kuća – Mileševo Jožef Atile 31

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava drugo javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti upisanih u LN br. 1096 KO Mileševo, na parceli br.366 i to:     porodična stambena zgrada br.1 zajedno sa zemljištem pod zgradom – objektom površine 1a 20 m2; pomoćna zgrada br.2 zajedno s...

16/11/2018
Poslovni objekti – Vrbas Laze Kostića

    Javni izvršitelj Vujadin Masnikosa u izvršnom postupku I.Iv. 507/2018 doneo je zaključak kojim se oglašava druga javna prodaja putem usmenog i javnog nadmetanja nepokretnosti izvršnog dužnika ING B-SD GRADNJA doo Novi Sad sa obimom udela 1/1 idealna dela, upisanih u list nepokretnosti broj 5555 ...

07/11/2018
Subotica-Kovačić Marina

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava         AUKCIJSKU PRODAJU         Koja će se održati dana 12.12.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi u Subotici,...

07/11/2018
Aukcijska prodaja - Bački Vinogradi Horvat Izabela

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, poverilac, VOJVOĐANSKA BANKA a.d. Novi Sad, ovim oglasom oglašava         AUKCIJSKU PRODAJU         Koja će se održati dana 12.12.2018. godine u poslovnim prostorijama Vojvođanske banke ad, i to za sledeće nepokretnosti: Nepokretnost koja se nalazi u Bačkim Vi...

02/11/2018
SIVAC Volođe Kneževića 32

VOJVOĐANSKA BANKA AD Novi Sad, kao izvršni poverilac, oglašava javnu prodaju sledećih nepokretnosti upisanih u List nepokretnosti broj 4755 KO Sivac:     - zemljište pod zgradom-objektom, površine 4a 64m2, u ulici Volođe Kneževića br. 32, na katastarskoj parceli broj 736/1; - zemljište uz zgradu-obj...

Prikazujemo 11-20 od 143 rezultata. Pretraga završena za 0.007 sekundi.