plasmani plasmani plasmani plasmani

Krediti

Kreditni proizvod koncipira se na osnovu konkretnog zahteva, na osnovu vaših mogućnosti i specifičnih potreba. Pratimo vaš razvoj poslovanja i unapređujemo svoju ponudu. Na raspolaganju su vam kratkoročni i dugoročni krediti, u dinarima, sa primenom valutne klauzule ili u devizama za sledeće namene:

 • Krediti za finansiranje obrtnih sredstava
 • Dinarski kredit za isplatu bruto zarada
 • Dozvoljena prekoračenja po tekućem računu
 • Krediti za lokalne samouprave
 • Investicioni krediti
 • Krediti za trajna obrtna sredstva
 • Krediti sa 100% depozita
 • Eskont menica
 • Eskont loro akreditiva
 • Drugi kreditni proizvodi

Garancije, akreditivi i drugi oblici jemstva

Uspešno poslovanje naših klijenata nam je prioritet u svakom trenutku. Istovremeno, veoma nam je značajno da vaše poslovanje bude i sigurno, a svi potencijalni problemi predvidljivi.

Kao rezultat dobrog poslovnog odnosa izgrađenog sa svojim klijentima i zahvaljujući obostrano ukazanom poverenju, u prilici smo da svojim legitimitetom, ugledom i značajem izgrađenim u zemlji i inostranstvu, ponudimo klijentima sledeće instrumente jemstva:

 • Garancije - carinske, licitacione (za učešće na tenderu), za povrat avansa, za uredno vraćanje kredita, za dobro izvršenje posla i druge vrste dinarskih i deviznih garancija
 • Akreditivi - omogućavaju plaćanje obaveza prema inostranstvu, odnosno naplatu potraživanja iz inostranstva
 • Avaliranje menica
 • Pisma o namerama
 • Druga jemstva