Menadžment banke

Izvršni odbor Upravni odbor
Predrag Mihajlović

Predrag Mihajlović

Predsednik Izvršnog odbora

Biografija
Dejan Cupać

Dejan Cupać

Član Izvršnog odbora

Biografija
Nenad Bungin

Nenad Bungin

Član Izvršnog odbora

Biografija
Spyridon Ntallas

Spyridon Ntallas

Član Izvršnog odbora

Biografija
Balazs Balogh

Balazs Balogh

Član Izvršnog odbora

Biografija
Gábor Kolics

Gábor Kolics

Predsednik Upravnog odbora

Biografija
Imre Bertalan

Imre Bertalan

Zamenik predsednika Upravnog odbora

Biografija
Ferenc Böle

Ferenc Böle

Član Upravnog odbora

Biografija
Péter Bese

Péter Bese

Član Upravnog odbora

Biografija
Milan Parivodić

Milan Parivodić

Član Upravnog odbora

Biografija
Darko M.Spasić

Darko M.Spasić

Član Upravnog odbora

Biografija