krediti krediti krediti krediti

Odaberite stambeni kredit

 
 
kredit
Dinarski stambeni kredit

Mogućnost predodobrenja stambenog kredita bez odabrane nekretnine

Iznos kredita do 20.000.000 RSD

Period otplate do 30 godina

kredit
Stambeni kredit sa valutnom klauzulom osiguran kod NKOSK

Bez troškova obrade do kraja godine

Dobijanje predodobrenja i pre pronalaženja same nekretnine

Period otplate do 30 godina

kredit
Stambeni kredit sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK

Bez troškova obrade do kraja godine

Iznos kredita do 75.000 EUR

Period otplate do 25 godina

kredit
Stambeni kredit 3 sa 3 bez osiguranja kod NKOSK

Kredit za srećan početak!

Planirate kupovinu, izgradnju ili dovršavanje izgradnje nekretnine

Fiksna kamata toko prve 3 godine otplate kredita a nakon toga promenljiva

kredit
Stambeni kredit 3 sa 3 osiguran kod NKOSK

Kredit za srećan početak!

Planirate kupovinu, izgradnju ili dovršavanje izgradnje nekretnine

Fiksna kamata toko prve 3 godine otplate kredita a nakon toga promenljiva