Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR

  • Pravi je trenutak za kupovinu nekretnine!
  • NKS 3,80% + 3M EURIBOR

Stambeni krediti /Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR, bez osiguranja kredita

Jedna od važnih životnih odluka je i kupovina svog stana ili kuće. Kao što pažljivo birate svoj dom, birajte i svoju banku. Uz stambene kredite Vojvođanske banke brzo i jednostavno možete doći do svog doma!

Koristite prednosti Vojvođanske banke

 

 

 

 

Korisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 10.000 do 40.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR za kredite sa namenom adaptacije i od 10.000 do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR za ostale namene.

Rok otplate: do 16 godina za kredite sa namenom adaptacije i do 25 godina za ostale namene

Namena kredita: Kupovina, izgradnja ili adaptacija stana ili kuće, kao i mogućnost refinansiranja stambenog kredita u korišćenju.

Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika

Obavezan prijem zarade/penzije na tekući račun u Vojvođanskoj banci.

Kamatna stopa

Naknade

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:


- 0,50% jednokratno prilikom odobravanja kredita

Obezbeđenje kredita

  • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
  • Sopstvena menica
  • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na Vojvođansku banku
  • Hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke)
  • Polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa Vojvođanske banke
Vrsta kredita Stambeni kredit sa valutnom klauzulom bez osiguranja kod NKOSK
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Iznos kredita banke 30.000 EUR
Period otplate kredita 300 meseci*
Kamatna stopa (NKS, varijabilna) 3M EURIBOR + 3,80%
Iznos mesečne rate 150,03 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,50% (17.695,80 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou 4.718,88 RSD
Procena nekretnine svake treće godine 11.797,20 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.179,72 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
Ukupan iznos koji klijent treba da plati bez uključenog troška životnog osiguranja 5,582,788.96 RSD
(47.323,00 EUR)
EKS
4,10%
U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 3M EURIBOR na dan 05.04.2019. (-0,310%).
Obračunski kurs na dan 05.04.2019: 117,9720 (RSD/EUR)
*Reprezentativni primer je obračunat na maksimalni period otplate kredita.
Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe!
Naknade i provizije za fizicka lica

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije