stan stan stan

Stambeni kredit sa valutnom klauzulom „3 sa 3“ bez osiguranja


kod NKOSK


  • Kredit za srećan početak!
  • Planirate kupovinu, izgradnju ili dovršavanje izgradnje nekretnine
  • Fiksna kamata toko prve 3 godine otplate kredita a nakon toga promenljiva
Upit za proizvode
Stambeni krediti /Stambeni kredit sa valutnom klauzulom „3 sa 3“ bez osiguranja kod NKOSK

Zašto stambeni kredit sa valutnom klauzulom „3 sa 3“ bez osiguranja kod NKOSK?


  • Mogućnost udruživanja sredstava sa supružnikom, roditeljima, rođenom braćom ili sestrama
  • Bez naknada za godišnje održavanje računa
  • Period važenja predodobrenja je 2 meseca
  • Brza i efikasna obrada kreditnih aplikacija, uz vaše minimalno angažovanje
  • Pravna podrška u procesu kontrole validnosti dokumentacije za predmet hipoteke i predmet kupovine

Uslovi kreditiranja

Namena kredita

za kupovinu, izgradnju, dovršavanje gradnje, proširenje, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine ili za refinansiranje stambenih kredita.

Iznos kredita

- za adaptaciju: 10.000 EUR do 40.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja

- za ostale namene: 10.000 EUR do 200.000 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR na dan puštanja kredita

Rok otplate

- do 15 godina za adaptaciju

- do 25 godina za kupovinu, izgradnju i refinansiranje

Kamatna stopa

Za refinansiranje:

3% fiksna tokom prve 3 godine otplate kredita, a nakon toga – 6M EURIBOR +3,45%, promenljiva, na godišnjem nivou, za sve klijente

Za ostale namene:

- 3% fiksna tokom prve 3 godine otplate kredita, a nakon toga 6M EURIBOR +3,45%, promenljiva, na godišnjem nivou, za klijente Banke*

- 3% fiksna tokom prve 3 godine otplate kredita, a nakon toga 6M EURIBOR +5,05%, promenljiva, na godišnjem nivou, za ostale klijente

*Fizičko lice koje platu ili penziju prima preko tekućeg računa u Vojvođanskoj banci

Lična primanja

Minimum 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za EUR.

Učešće

- minimum 10% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja nije predmet kupovine

- minimum 25% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka na nekretnini koja je predmet kupovine

- minimum 10% za kredite sa namenom izgradnje, dovršenja gradnje, proširenje, rekonstrukcije i adaptacije

- bez učešća za kredite sa namenom refinansiranja stambenih kredita

Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, ličnom uplatom, trajnim nalogom ili putem administrativne zabrane sa ličnih primanja.

Instrumenti obezbeđenja

- hipoteka I i II reda (ukoliko je hipoteka I reda uspostavljena u korist Vojvođanske banke),

- polisa osiguranja nekretnine

- sopstvena menica

- polisa životnog osiguranja (opciono na zahtev klijenta) osim u specifičnim situacijama gde je obavezna

- administrativna zabrana (osim za strane penzionere)

Reprezentativni primer za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, fiksna)-tokom prve 3 godine otplate 3%
Kamatna stopa (NKS, varijabilna)-nakon isteka perioda sa fiks.kam.stopom 6M EURIBOR + 3,45% (3,181%)*
Iznos anuiteta tokom prve 3 godine otplate 142,27 EUR
Iznos anuiteta nakon isteka perioda sa fiksnom kamatnom stopom 144,80 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 0,95% (33.715,16 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Naknada za održavanje tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,83%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,37%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, fiksna)-tokom prve 3 godine otplate 3%
Kamatna stopa (NKS, varijabilna)-nakon isteka perioda sa fiks.kam.stopom 6M EURIBOR + 5,05% (4,781%)*
Iznos anuiteta tokom prve 3 godine otplate 142,27 EUR
Iznos anuiteta nakon isteka perioda sa fiksnom kamatnom stopom 168,38 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva 1,55% (55.008,94 RSD)
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
4,98%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
5,49%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za refinansiranje za klijente Banke

Reprezentativni primeri za klijente koji primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, fiksna)-tokom prve 3 godine otplate 3%
Kamatna stopa (NKS, varijabilna)-nakon isteka perioda sa fiks.kam.stopom 6M EURIBOR + 3,45% (3,181%)*
Iznos anuiteta tokom prve 3 godine otplate 142,27 EUR
Iznos anuiteta nakon isteka perioda sa fiksnom kamatnom stopom 144,80 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -
Trošak menica 100 RSD
Naknada za održavanje tekućeg računa, mesečno 195 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,73%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,27%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)

Reprezentativni primeri za refinansiranje za ostale klijente

Reprezentativni primeri za klijente koji ne primaju platu/penziju preko računa u Vojvođanskoj banci
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok kredita 300 meseci
Kamatna stopa (NKS, fiksna)-tokom prve 3 godine otplate 3%
Kamatna stopa (NKS, varijabilna)-nakon isteka perioda sa fiks.kam.stopom 6M EURIBOR + 3,45% (3,181%)*
Iznos anuiteta tokom prve 3 godine otplate 142,27 EUR
Iznos anuiteta nakon isteka perioda sa fiksnom kamatnom stopom 144,80 EUR
Trošak obrade kreditnog zahteva -
Trošak menica 100 RSD
Administrativni trošak NKOSK -
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK -
Osiguranje života, na godišnjem nivou **11.829,88 RSD
Osiguranje imovine, na godišnjem nivou 4.731,95 RSD
Trošak pripreme pravnog mišljenja i
dokumentacije u vezi zaloga za kredit
4.731,95 RSD
Procena nekretnine, svake treće godine 7.097,93 RSD
Overa založne izjave 10.080 RSD
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti 1.182,99 RSD
Troškovi upisa hipoteke 20.000 RSD
EKS – bez uključenog troška životnog osiguranja
3,62%
EKS – sa uključenim troškom životnog osiguranja
4,16%

*Visina nominalne kamatne stope je zasnovana na indeksu vrednosti referentne kamatne stope (6M EURIBOR -a) validne na dan 15. marta i 15. septembra.


U kalkulativnom primeru primenjena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 15.09.2018. godine (-0,269%)


U kalkulativnom primeru primenjivan je obračunski kurs na dan 15.09.2018: 118,2988 (RSD/EUR)


** Životno osiguranje je opciono, na zahtev klijenta osim u specifičnim slučajevima (rizična zanimanje, vrsta i tržišna vrednost ponuđene zaloge)